2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim5.2 . SayıEditör
Prof.Dr. Hasan AKÇA

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Ensar ÇETİN-Yrd.Doç.Dr. Zekayi KAYA

Anıl Grup Matbaacılık  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHasan Yüksel Mesude YÜKSEL  
Çocuk İhmali ve İstismarı Bağlamında Türkiye’de Çocuk Gelinler Gerçeği Ss, 01-24
The Reality of Child Bride in Turkey within the Framework of Child Neglect and Abuse
Özet | Abstract | Tam Metin |

MEHMET İLİ  
Stylistic and Pragmatic Appropriateness in Translation of English Metaphorical Phraseological Units into Turkish Ss, 25-38
İngilizce Metaforik Deyimlerin Türkçeye Çevirisinde Biçem ve Edimsel Uygunluğu
Özet | Abstract | Tam Metin |

METİN CAN Murat SAYILI, Şevket KALANLAR  
Üretici Açısından Kooperatiflerin Ürün Pazarlama Yönetimindeki Yeri: Toslak-Yeniköy-Hacıkerimler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ss, 39-50
The Place of Cooperatives in the Product Marketing Management from the View of Producer: Villages of Toslak-Yeniköy-Hacıkerimler Agricultural Development Cooperative
Özet | Abstract | Tam Metin |

FULYA MISIRDALI YANGİL Şerafettin SEVİM  
Üniversitelerde Toplumsal Problemlere Odaklı Stratejik Değer ve Bir Devlet Üniversitesinde Uygulama Ss, 51-74
Strategic Value of Universities Focused on Social Problems and an Application at a State University
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çetin Kaplan Mustafa MACİT, Emrah ÖZCAN  
Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumu’nun Kamuoyu Algısı Üzerine Bir Çalışma Ss, 75-104
A Study of Public Perception of Ombudsman Institution
Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa GÖK Sevda AKAR  
2008 Küresel Krizinin Avrupa Birliği ve Türkiye Vergi Sistemlerine Etkisinin Değerlendirmesi Ss, 105-144
A Review of the Effects the 2008 Global Crisis on Tax Systems in European Union and Turkey
Özet | Abstract | Tam Metin |

Umut Üzmez  
Bir Kamu Politikası Açığı: Orta Ölçekli Kentsel Alanlar Sorunu Ss, 145-164
A Public Policy Deficit: Problem of Medium Sized Urban Areas
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan ARSLAN Gülşen ALTINTAŞ  
Engellilerin Çalışma Yaşamına Katılımını Arttırarak Toplumla Kaynaşmalarını Sağlamayı Hedefleyen Bir Model Önerisi Ss, 165-186
The Suggestion a Model which Aims to Provide Social Integration of Disabilities through Increase Participation in the Work Life
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan YILDIZ Gökhan ÖZDAMAR  
Reel Döviz Kuru - Dış Ticaret İlişkisi: Türkiye İmalat Sanayisi Sektörleri Üzerine Bir İnceleme (2005-2012) Ss, 187-204
Real Exchange Rate - Foreign Trade Relationship: An Examination on Manufacturing Industry Sectors of Turkey (2005-2012)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ŞAHİN Feride SANÇMIŞ  
Üniversite Öğrencilerinin Akranlarıyla Yaşadıkları Psikolojik Şiddet Davranışlarının İncelenmesi Ss, 205-222
The Investigation of Psychological Violence Behaviors of College Students that Experienced with their Peers
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÇÖPOĞLU  
Sosyal Belediyecilik ve Sorunları Ss, 223-247
Social Municipality and Its Problems
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Makale Göndermek isteyenlere önemli duyuru

  Dergimize makale göndermek ya da hakem olmak için lütfen sisteme üye olunuz. Üyelikle ilgili karşılaştığınız sıkıntılar için sbedergi@karatekin.edu.tr adresine mail atarak bilgi alabilirsiniz.
   

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri