2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim4.2 . SayıEditör
Doç,Dr.Hasan AKÇA

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Levent ŞAHİN-Yrd.Doç.Dr. Ensar ÇETİN

Anıl Grup Matbaacılık  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenORHAN GÜNDÜZ Vedat CEYHAN, Kübra OĞUZASLAN  
Samsun İli Atakum İlçesinde Ekmek Üreten İşletmelerde Teknik Etkinlik Ss, 01-10
Technical Efficiency of Bakeries in Atakum District, Samsun
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülay Metin  
Selçuklular Zamanında Anadolu’da Türk İskânına Dair Bir İnceleme: Malatya Örneği Ss, 137-156
A Research on Turkish Settlement in Anatolia during the Seljuqids Period: The Case of Malatia
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ASLAN  
Gerçekçi Sinema Perspektifinden Nuri Bilge Ceylan’ın Koza, Kasaba ve Mayıs Sıkıntısı Filmlerinin İncelenmesi Ss, 157-174
An Analysis of Nuri Bilge Ceylan Films Cocoon, the SmallTown and Clouds of May from a Realist Cinema Perspective
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahar Güdek Ecenur ŞAHİN  
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarının Okul Çalgıları Dersinin İçeriğine İlişkin Görüşleri Ss, 175-188
Views of the Teaching Staffs of Music Education Department on the Content of School Instruments Lesson
Özet | Abstract | Tam Metin |

Münir CERRAHOĞLU  
20. Yüzyıl Âşıklık Geleneğinde Gezginci Bir Âşık: Âşık Talibî Coşkun Ss, 189-202
The Traveller Minstrel in 20th Century’s Traditional Minstrelsy: Ashik Talibî Coşkun
Özet | Abstract | Tam Metin |

GÖKÇE CEREV  
Geçmişten Günümüze Öğretmenlerin Sendikal Örgütlenme Mücadelesi Ss, 203-216
Unionisation Challenges of Teachers from Past to Present
Özet | Abstract | Tam Metin |

Levent ATALI Çağla KARACAN  
Üniversite Liglerine Katılan Sporcuların BilgiTeknolojileri ve Sosyal Medya Araçları Kullanımı Ss, 217-226
Use of Information Technologies and Social Media Tools for Athletes Participating in University Leagues
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu Umut Zan  
ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında İndekslenen Çankırı Karatekin Üniversitesi Yayınların Analizi Ss, 227-238
Publication Analyses of Çankırı Karatekin University Indexed in ULAKBIM Social Science and Humanities Database
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Turgut BERBERCAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: “ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ GRAMERİ”NE BİR BAKIŞ Ss, 239-244
AN OVERVIEW OF WHAT THE OLD UYGHUR TURKISH GRAMMAR
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sabahattin GÜLTEKİN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Ss, 245-249
In terms of the socıology of literature on September 12, POEM
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat SAYILI Bilge GÖZENER  
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerinin Fast-Food Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Ss, 11-28
Evaluation of the Fast-Food Consumption Habits of Students at Gaziosmanpasa University
Özet | Abstract | Tam Metin |

MELİH BEYOĞLU  
Somali’de Yaşanan Deniz Haydutluğu ve Deniz Haydutluğuna Karşı Geliştirilen İnisiyatifler Ss, 29-42
Piracy in Somalia and Developed Initiatives against Piracy
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Çakır  
Edebî Eserlerin Aynasında Balkan Savaşları ve İslâm Ss, 43-56
The Balkan Wars and Islam in the Mirror of Literary Works
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şermin METİN Neriman ARAL  
Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi-3: Geçerlik Güvenirlik Çalışması Ss, 57-72
Motor-Free Visual Perception Test-3: Validity and Reliability Study
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ŞAHİN Yeşim MERAL, Metin CAN  
Türkiye Tohumculuk Sektörünün Analizi Ss, 73-88
Analysis of Seed Sector in Turkey
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe N. YERELİ Nilgün KAYALI Lale DEMİRLİOĞLU  
Ticari Mal Alımlarında Vade Farklarının Hesaplanması ve Muhasebeleştirilmesi: TMS-2 Stoklar Standardı ile Vergi Mevzuatının Karşılaştırılması Ss, 89-104
The Accounting and Recognition of Delay Interests in Commodity Purchase: Comparison of Turkish Accounting Standards 2 Inventories Standard and Tax Legislation
Özet | Abstract | Tam Metin |

Buket CANDAN  
Türk Kültüründe Kütüphaneler ve Eğitim Hayatımıza Etkileri: Cumhuriyet Öncesi Dönem Ss, 105-124
Libraries in Turkish Culture and Its Effects on Our Education Life: Pre-Republic Period
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan Ertugrul  
İmalat Sanayinde Hızla Değişen Kavram: Rekabet Edebilen Kalite Ss, 125-136
Rapidly Changing Concept in Manufacturing Industry: Competitive Quality
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri