2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim4.2 . SayıEditör
Doç,Dr.Hasan AKÇA

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Levent ŞAHİN-Yrd.Doç.Dr. Ensar ÇETİN

Anıl Grup Matbaacılık  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenORHAN GÜNDÜZ Vedat CEYHAN, Kübra OĞUZASLAN  
Samsun İli Atakum İlçesinde Ekmek Üreten İşletmelerde Teknik Etkinlik Ss, 01-10
Technical Efficiency of Bakeries in Atakum District, Samsun
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülay Metin  
Selçuklular Zamanında Anadolu’da Türk İskânına Dair Bir İnceleme: Malatya Örneği Ss, 137-156
A Research on Turkish Settlement in Anatolia during the Seljuqids Period: The Case of Malatia
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ASLAN  
Gerçekçi Sinema Perspektifinden Nuri Bilge Ceylan’ın Koza, Kasaba ve Mayıs Sıkıntısı Filmlerinin İncelenmesi Ss, 157-174
An Analysis of Nuri Bilge Ceylan Films Cocoon, the SmallTown and Clouds of May from a Realist Cinema Perspective
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahar Güdek Ecenur ŞAHİN  
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarının Okul Çalgıları Dersinin İçeriğine İlişkin Görüşleri Ss, 175-188
Views of the Teaching Staffs of Music Education Department on the Content of School Instruments Lesson
Özet | Abstract | Tam Metin |

Münir CERRAHOĞLU  
20. Yüzyıl Âşıklık Geleneğinde Gezginci Bir Âşık: Âşık Talibî Coşkun Ss, 189-202
The Traveller Minstrel in 20th Century’s Traditional Minstrelsy: Ashik Talibî Coşkun
Özet | Abstract | Tam Metin |

GÖKÇE CEREV  
Geçmişten Günümüze Öğretmenlerin Sendikal Örgütlenme Mücadelesi Ss, 203-216
Unionisation Challenges of Teachers from Past to Present
Özet | Abstract | Tam Metin |

Levent ATALI Çağla KARACAN  
Üniversite Liglerine Katılan Sporcuların BilgiTeknolojileri ve Sosyal Medya Araçları Kullanımı Ss, 217-226
Use of Information Technologies and Social Media Tools for Athletes Participating in University Leagues
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu Umut Zan  
ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında İndekslenen Çankırı Karatekin Üniversitesi Yayınların Analizi Ss, 227-238
Publication Analyses of Çankırı Karatekin University Indexed in ULAKBIM Social Science and Humanities Database
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Turgut BERBERCAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: “ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ GRAMERİ”NE BİR BAKIŞ Ss, 239-244
AN OVERVIEW OF WHAT THE OLD UYGHUR TURKISH GRAMMAR
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sabahattin GÜLTEKİN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Ss, 245-249
In terms of the socıology of literature on September 12, POEM
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat SAYILI Bilge GÖZENER  
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerinin Fast-Food Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Ss, 11-28
Evaluation of the Fast-Food Consumption Habits of Students at Gaziosmanpasa University
Özet | Abstract | Tam Metin |

MELİH BEYOĞLU  
Somali’de Yaşanan Deniz Haydutluğu ve Deniz Haydutluğuna Karşı Geliştirilen İnisiyatifler Ss, 29-42
Piracy in Somalia and Developed Initiatives against Piracy
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Çakır  
Edebî Eserlerin Aynasında Balkan Savaşları ve İslâm Ss, 43-56
The Balkan Wars and Islam in the Mirror of Literary Works
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şermin METİN Neriman ARAL  
Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi-3: Geçerlik Güvenirlik Çalışması Ss, 57-72
Motor-Free Visual Perception Test-3: Validity and Reliability Study
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ŞAHİN Yeşim MERAL, Metin CAN  
Türkiye Tohumculuk Sektörünün Analizi Ss, 73-88
Analysis of Seed Sector in Turkey
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe N. YERELİ Nilgün KAYALI Lale DEMİRLİOĞLU  
Ticari Mal Alımlarında Vade Farklarının Hesaplanması ve Muhasebeleştirilmesi: TMS-2 Stoklar Standardı ile Vergi Mevzuatının Karşılaştırılması Ss, 89-104
The Accounting and Recognition of Delay Interests in Commodity Purchase: Comparison of Turkish Accounting Standards 2 Inventories Standard and Tax Legislation
Özet | Abstract | Tam Metin |

Buket CANDAN  
Türk Kültüründe Kütüphaneler ve Eğitim Hayatımıza Etkileri: Cumhuriyet Öncesi Dönem Ss, 105-124
Libraries in Turkish Culture and Its Effects on Our Education Life: Pre-Republic Period
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan Ertugrul  
İmalat Sanayinde Hızla Değişen Kavram: Rekabet Edebilen Kalite Ss, 125-136
Rapidly Changing Concept in Manufacturing Industry: Competitive Quality
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Makale Göndermek isteyenlere önemli duyuru

  Dergimize makale göndermek ya da hakem olmak için lütfen sisteme üye olunuz. Üyelikle ilgili karşılaştığınız sıkıntılar için sbedergi@karatekin.edu.tr adresine mail atarak bilgi alabilirsiniz.
   

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri