2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim4.1 . SayıEditör
Doç,Dr.Hasan AKÇA

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Levent ŞAHİN-Yrd.Doç.Dr. Ensar ÇETİN

Anıl Grup Matbaacılık  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenErşan YILDIZ Burhan SEVİM, Birol AKGÜL  
Konaklama İşletmelerinin Tutundurma Karması Profilleri: Kayseri’de Bir Uygulama Ss, 1-22
Promotion Mix Profiles of Accommodation Companies in Kayseri
Özet | Abstract | Tam Metin |

ALİ MARAUF ALASKAN  
Üniversitelerdeki Çalgı Yapım Eğitimi ve Geleneksel Usta-Çırak İlişkisi Ss, 175-180
Instrument Making Department in Universities and Traditional Master-Apprentice Relationship
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilge GÖZENER Murat SAYILI  
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesindeki Öğrencilerin Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Ss, 181-198
Investigation on Credit Card Use of Students Located in Tasliciftlik Campus of Gaziosmanpasa University
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru Karadoğan İSMAYILOV Gözde SUNAL  
“Frankenstein ya da Modern Prometheus” Romanının Sinemaya Uyarlanması Ss, 199-222
Cinematographic Adaptation of “Frankenstein or Modern Prometheus” Novel
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrullah ERDEM Yasin SOYLU  
Öğretmen Adaylarının KPSS ve Alan Sınavına İlişkin Görüşleri Ss, 223-236
Prospective Teachers’ Opinions about CSSE and Field Examination
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan ALTUN Ebubekir ÇAKMAK  
İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında Medya Okuryazarlığı Eğitimi Ss, 237-254
Media Literacy Education in the Life Studies Instructional Curriculum
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet UYGUN Mehmet KATRANCI  
Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri Ss, 255-270
Primary School Teachers’ Perspectives Related to the Problems They Encountered in Turkish Lessons
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal KOÇ Oktay KAAN  
Hindistan’da TürklükMüslüman Türk İmparatorları Zahirü’d-Din Muhammed Babür Şah Gazi Ss, 271-282
Turkishness in India Turkish Muslim of the Emperors Zahirü’d-Din Muhammad Babur Shah Gazi
Özet | Abstract | Tam Metin |

Shatlyk Amanov  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Amerikan Militarizmi: Askeri Yapı, Bloklar, Üsler ve Saldırganlık Örnekleri Ss, 283-290
MİLİTARİZM SSHA: VOYENNAYA MASHİNA, BLOKİ, BAZY İ AKTY AGRESSİİ
Özet | Abstract | Tam Metin |

Reha YILMAZ Fatih Mehmet SAYIN  
Azerbaycan Dış Politikasını Belirleyen Öğeler ve Denge Politikasına Yansımaları Ss, 23-42
Elements of Determining the Foreign Policy of Azerbaijan and the Effects of Azerbaijan Balance Policy
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar AKÇAY Öznur VATANSEVER  
Kırmızı Et Tüketimi Üzerine Bir Araştırma: Kocaeli İli Kentsel Alan Ss, 43-60
Research on Red Meat Consumption: A Case Study of Urban Area in
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Turgut BERBERCAN  
Edward Denison Ross Bibliyografyası (Hayatı ve Eserleri) Ss, 61-76
The Bibliography of Edward Denison Ross (His Life and Works)
Özet | Abstract | Tam Metin |

kenan orçanlı Abdulkadir ÖZDEMİR  
Kredi Kartı Seçimine Yönelik Bir Karar Modeli ve Uygulama: Analitik Hiyerarşi Prosesi(AHP)-ELECTREYöntemi Ss, 77-106
A Decision Model for the Selection of Credit Cards and Application Analytic Hierarchy Process (AHP)–ELECTRE Method
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehranur Kaya Ümit GİRGİN, Yıldız UZUNER  
İşitme Engelli Bireyler İçin Mesleki Eğitim Programlarının Düzenlenmesine Yönelik Öneriler Ss, 107-128
Recommendations towards Organizing Vocational Education Program for Individuals with Hearing Impaired
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk ÜNAL  
Temel Yetkinlik Açığının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Şirketler Grubu Örneği) Ss, 129-146
A Research on Identifying Core Competency Gap (A Sample of Group of Companies)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alptürk AKÇÖLTEKİN Salih DOĞAN  
9. Sınıf Öğrencilerinin Biyoloji Dersinde Verilen Ev Ödevlerine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 147-158
The Examination of the 9th Grade Students Attitudes towards the Assignment Given in Biology Lesson in terms of Different Variables
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ender Durualp Enver DURUALP, Pınar ÇİÇEKOĞLU  
6-8. Sınıftaki Öğrencilerin Okumaya İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 159-174
A Study on Students’ Attitudes towards Reading in terms of Some Variables at 6-8 GradeLevel
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Makale Göndermek isteyenlere önemli duyuru

  Dergimize makale göndermek ya da hakem olmak için lütfen sisteme üye olunuz. Üyelikle ilgili karşılaştığınız sıkıntılar için sbedergi@karatekin.edu.tr adresine mail atarak bilgi alabilirsiniz.
   

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri