2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim3.1 . SayıEditör
Doç.Dr. Hasan AKÇA

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Reha YILMAZ - Yrd.Doç.Dr. Sayime DURMAZ

Karatekin Matbaacılık  2012

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMerve ÖZKAYA Tevfik İŞLEYEN  
Fonksiyonlarla İlgili Bazı Kavram Yanılgıları Ss, 1
Some Misconceptions Related to Functions
Özet | Abstract | Tam Metin |

Satılmış GÖKBAYIR  
Gizli Bir Cemiyetten İktidara: Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 1908 Seçimleri Siyasi Programı Ss, 61
From a Secret Committee to Government: 1908 Elections Political Programme of Ottoman Committee of Union and Progress
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan Ekim  
“Sohbet” Toplantılarında, Topluluğun Kuruluşuna Yönelik Gerçekleştirilen İlk Toplantı ve Önemi Ss, 97
The First Meeting and Its Importance of the Community Institution in “Sohbet” Meetings
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdülselam Arvas  
Yazılı/Sözlü Gelenek İlişkisi ve Bir Fıkra Hakkında Bazı Düşünceler Ss, 111
Written/Oral Tradition Relation and Some Thoughts about a Joke
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şenay Atam  
Osmanlı Devleti’nde Bir Yol Çıkmazı: İzmit-Ankara Şosesi İnşa ve İşletme İmtiyazı Ss, 119
A Road Dilemma in the Ottoman Empire: Izmit-Ankara Macadam Road Construction and Management Concession
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emin ŞIHALİYEV  
Uluslararasi İlişkiler Boyutuyla Ermenistan-Azerbaycan Çatışması Ss, 139
Azerbaijan-Armenian Conflict from the International Relations Perspective
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sefa DÜNDAR Yasin SOYLU  
İlköğretim Matematik Programında Yer Alan Etkinliklerin Kazanımlara Uygunluğunun Belirlenmesi Ss, 161
Determination of the Suitability of Objectives for the Activities in Primary School Mathematics Curriculum
Özet | Abstract | Tam Metin |

Savaş ŞAHİN  
Türkmen Türkçesinde Tasvir Fiilleri ve Tasvir Fiillerinde Kullanılan Yardımcı Fiiller Ss, 177
Description Verbs in Turkmen Turkish and Using Linked Verb in Description Verbs
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahman Alp RENÇBER  
Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Ss, 191
Factors Which Affect Academic Achievement of University Students
Özet | Abstract | Tam Metin |

Galip ÇAĞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ARAP BAHARI VE TÜRKİYE Ss, 199

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri