2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim2.2 . SayıEditör
Doç.Dr. Hasan AKÇA

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Sayime DURMAZ - Yrd.Doç.Dr. Reha YILMAZ

Anıl Matbaacılık  2011

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenGüzin Karasu  
İşitme Engelli Öğrencilerde Dengeli Okuma Yazma Öğretimi Yaklaşımıyla Sözcük Dağarcığı Geliştirme Stratejileri Ss, 1
Vocabulary Development Strategies for Hearing Impaired Students Based on the Balanced Literacy Instructional Approach
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat Maden  
Rol Kartlarının Konuşma Eğitimindeki Başarı ve Tutum Üzerine Etkisi Ss, 23
The Effects of Role Cards as Drama Technique on Success and Attitude in Teaching of Speaking Ability
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurten Kımter  
Üniversiteli Gençlerde Dindarlık İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma Ss, 39
A Research on Connections between Religiousness and Self-Esteem of University Youth
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Şükrü Özdemir , Zeynep Yıldız  
Barkodlarla İlgili Bir Şifreleme Etkinliğinin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi ve Öğrencilerin Etkinlikle İlgili Görüşleri Ss, 61
Examining of Applicability of Encryption Activity about Barcodes and Opinion of Students about this Activity
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir Çayır  
Çankırı Yaran Meclisinde Bağlamanın Rolü Ss, 79
Role of Bağlama in Yaran Gatherings of Çankırı
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesime CEYHAN AKÇA  
Maksatlı Bir Hikâye Anlatıcısı: Yahyâ Kemâl Ss, 93
An Intentional Storyteller: Yahyâ Kemâl
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mümine ÇAKIR  
Kavsî’nin Şiirlerinde Sosyal Hayat Ss, 105
Social Life in the Poems of Kavsî
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Çakır  
Yahya Kemal’de Tarih ve Şiir Ss, 125
History and Poetry in Yahya Kemal
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yadigar Türkeli Sanlı  
Edebiyat; Toplumsal Hafızanın, Geleneğin Kaybında, İnşasında Ne Kadar Etkilidir? Ss, 151
How Important is the Literary Texts to Construct, Loss of the Social Memory, Tradition?
Özet | Abstract | Tam Metin |

Edina Solak  
Bosna- Hersek’te Türkçe ve Türk Dili Eğitimi ile İlgili Çalışmalar Ss, 165
Turkish in Bosnia and Herzegovina and Education in Turkish Language
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdülselam Arvas  
Suusamırlı Bir Akın: Mamilbek İsrailov Ss, 175
The Akın from Suusamır: Mamilbek İsrailov
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Hakan Özkan  
Türkiye’deki Fındık Üretimi ve Pazarlama Sorunlarına Global Bakış Ss, 183
Global View to Hazelnut Production and Marketing Problems in Turkey
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat Demirci  
Terörizme Karşı Mücadele Modelleri Ss, 193
Combating Against Terrorism Models
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya Gülay Ogelman  
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Konumlarının Aile Değişkenlerine Bağlı Olarak İncelenmesi Ss, 213
Evaluation of Preschool Children’s Social Status in Relations to Family Variables
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan Ertürk  
Osmanlı Devri Akşehir Vakıflarına Genel Bir Bakış Ss, 231
A General Review of Akşehir Foundations in Ottoman Period
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkan Polatçı  
Osmanlı Batılılaşmasında Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Paris Sefaretnamesi’nin Önemi Ss, 249
The Importance of Yirmisekiz Celebi Mehmed Efendi’s Paris Sefaretname in the Westernization of the Ottoman Empire
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri