2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim2.1 . SayıEditör
Doç. Dr. Ahmet Kibar ÇETİN

Editör Yardımcısı
-

Karatekin Matbaacılık  2011

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet Doğan  
Osmanlı Timar Sistemi’nde Tevcih Prosedürü Ss, 1-11
The Procedure of Allocation in the Ottoman Timar System
Özet | Abstract | Tam Metin |

Firdevs Çetin  
Osmanlı-Safevi Rekabetinin Osmanlı Resmî İdeolojisine Etkisi Ss, 12-28
The Impact of the Ottoman-Safavid Rivalry on the Official
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Gençoğlu  
1864 ve 1871 Vilâyet Nizamnamelerine Göre Osmanlı Taşra İdaresinde Yeniden Yapılanma Ss, 29-50
According to the Vilayet Nizamnames of 1864 and 1871 Newly Structuring in the Ottoman Provincial Administration
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhittin Eliaçık  
Çerkeşîzâde Muhammed Tevfik Efendi’nin Vatan Kasidesi Ss, 51-73
Cerkesîzâde Muhammed Tevfik Effendi’s Vatan Ode
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Metin  
Kimliğin Toplumsal İnşâsı Ve Geleneksel Kadın Kimliğinin Aktarımı Ss, 74-92
Social Construction of Identity and the Transition of the Traditional Female Identity
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celalettin YANIK  
Kent Sosyolojisi Alanında Yapılan Tezlerin Değerlendirilmesi Ss, 93-107
Evaluation of the Thesis in the Field of Urban Sociology
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazim Hacıyev  
Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Rekabet Politikası Ss, 108-121
Competition Policy in the Process of Transition to Market Economy
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar Budak , Birol Çetin  
Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyinin Ekonomik Suçlarla İlişkisi (1997-2007) Ss, 122-138
The Relationship Between Socio-economic Development Level and Economic Crimes (1997-2007)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çetin Kaplan  
Kamu Personelinin Disiplin Yönetimi ve Uygulamalarına Bakışı Ss, 139-156
Opinion of Public Employees to Discipline and Discipline Procedures
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kaya Yılmaz , Ferdi Tepebaş  
İlköğretim Düzeyinde Sosyal Bilgiler Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar: Mesleğine Yeni Başlayan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri Ss, 157-177
The Problems Confronted in Social Studies Education at Elementary Level: Novice Social Studies Teachers’ Perspectives
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Şahin  
İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerisi Farkındalıklarının Sosyo - Ekonomik Düzeye Göre İncelenmesi Ss, 178-188
A Study on 6th Grade Students’ Self-awareness on Listening Skills According to Their Socio-economic Level
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri