2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim2.1 . SayıEditör
Doç. Dr. Ahmet Kibar ÇETİN

Editör Yardımcısı
-

Karatekin Matbaacılık  2011

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet Doğan  
Osmanlı Timar Sistemi’nde Tevcih Prosedürü Ss, 1-11
The Procedure of Allocation in the Ottoman Timar System
Özet | Abstract | Tam Metin |

Firdevs Çetin  
Osmanlı-Safevi Rekabetinin Osmanlı Resmî İdeolojisine Etkisi Ss, 12-28
The Impact of the Ottoman-Safavid Rivalry on the Official
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Gençoğlu  
1864 ve 1871 Vilâyet Nizamnamelerine Göre Osmanlı Taşra İdaresinde Yeniden Yapılanma Ss, 29-50
According to the Vilayet Nizamnames of 1864 and 1871 Newly Structuring in the Ottoman Provincial Administration
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhittin Eliaçık  
Çerkeşîzâde Muhammed Tevfik Efendi’nin Vatan Kasidesi Ss, 51-73
Cerkesîzâde Muhammed Tevfik Effendi’s Vatan Ode
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Metin  
Kimliğin Toplumsal İnşâsı Ve Geleneksel Kadın Kimliğinin Aktarımı Ss, 74-92
Social Construction of Identity and the Transition of the Traditional Female Identity
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celalettin YANIK  
Kent Sosyolojisi Alanında Yapılan Tezlerin Değerlendirilmesi Ss, 93-107
Evaluation of the Thesis in the Field of Urban Sociology
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazim Hacıyev  
Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Rekabet Politikası Ss, 108-121
Competition Policy in the Process of Transition to Market Economy
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar Budak , Birol Çetin  
Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyinin Ekonomik Suçlarla İlişkisi (1997-2007) Ss, 122-138
The Relationship Between Socio-economic Development Level and Economic Crimes (1997-2007)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çetin Kaplan  
Kamu Personelinin Disiplin Yönetimi ve Uygulamalarına Bakışı Ss, 139-156
Opinion of Public Employees to Discipline and Discipline Procedures
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kaya Yılmaz , Ferdi Tepebaş  
İlköğretim Düzeyinde Sosyal Bilgiler Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar: Mesleğine Yeni Başlayan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri Ss, 157-177
The Problems Confronted in Social Studies Education at Elementary Level: Novice Social Studies Teachers’ Perspectives
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Şahin  
İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerisi Farkındalıklarının Sosyo - Ekonomik Düzeye Göre İncelenmesi Ss, 178-188
A Study on 6th Grade Students’ Self-awareness on Listening Skills According to Their Socio-economic Level
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Makale Göndermek isteyenlere önemli duyuru

  Dergimize makale göndermek ya da hakem olmak için lütfen sisteme üye olunuz. Üyelikle ilgili karşılaştığınız sıkıntılar için sbedergi@karatekin.edu.tr adresine mail atarak bilgi alabilirsiniz.
   

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri