2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim1.2 . SayıEditör
Doç. Dr. Ahmet Kibar ÇETİN

Editör Yardımcısı
-

Anıl Matbaacılık  2010

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenÖzcan Akkaya  
Azerbaycan Muhabbet Destanlarında Hak Âşıklığı Motifi Ss, 1-10
The Theme of Divine Love in the Azerbaijan Love Epics
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sonja de Leeuw/Ingegerd Rydin , Tülin Sepetçi  
Göçmen Çocukların Dijital Hikayeleri/Medya Yapımları Aracılığıyla Kimlik Biçimlenmesi ve Kendini İfade Etme Ss, 11-32
Göçmen Çocukların Dijital Hikayeleri/Medya Yapımları Aracılığıyla Kimlik Biçimlenmesi ve Kendini İfade Etme
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan Çeken  
Organik Tarımın İlköğretim Fen ve Teknoloji Programındaki Yeri Ss, 33-42
The Place of Organic Agriculture in Elementary Science and Technology Curriculum
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ceylan , Birkan Akar  
Ortaöğretimde Okul- Aile İşbirliği İle İlgili Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi Ss, 43-64
Evaluation of Teachers' and Parents' Views on School-Family Cooperation in High Schools
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rüyam Küçüksüleymanoğlu  
Öğrecilerin Bakış Açısından Sağlığı Geliştiren Okullar Ağı Projesi Ss, 65-84
Health Promotıng Schools Project From The Students’ Poınt Of Vıew
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şamil Öçal  
Rusûhî İsmail Ankaravî’nin Mantıkla İlgili Bilinmeyen Bir Eseri: “Kitâbu Istılâhâti’l-Mantık” Ss, 85-104
An Unknown Work of Rasuhi Ismail Ankaravi Concerning Logic : “Kitâbu Istılâhâti’l-Mantık”
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül Türk , Nuray Akkol  
Tracey Emin’in Günümüz Sanatındaki Yeri Ve İşlerinin Değerlendirilmesi Ss, 105-120
The Place of Tracey Emin in the Contemporary Art and Analayzing of Her Works
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hilal Özdemir  
Tüketici Boykotlarının Kriz İletişimi Açısından Değerlendirilmesi Ss, 121-136
Evaluatıon of Consumer Boycotts in terms of Crısıs Communıcatıon
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri