2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim1.1 . SayıEditör
Yrd.Doç.Dr. Mahmut YAVAŞİ-Yrd.Doç.Dr. Ahmet Kibar ÇETİN

Editör Yardımcısı
-

Öncü Basımevi  2010

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMustafa Acar , Erdem BULUT  
AB Ortak Tarım Politikası Reformları Işığında Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikaları: Eleştirel Bir Yaklaşım Ss, 1-25
Turkey’s Agricultural Support Policies in Light of EU Common Agricultural Policy Reforms: A Critical Appraisal
Özet | Abstract | Tam Metin |

Famil Samiloğlu , Bilal Savaş  
Financial Development and Economic Growth in Turkey: An ARDL Bounds Testing Approach Ss, 27-36
Financial Development and Economic Growth in Turkey: An ARDL Bounds Testing Approach
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali İhsan Akgün  
Üretim Sistemlerinin Gerekli Kıldığı Maliyet Hesaplama Yöntemi Olarak Standart Maliyetler ve Sapma Analizlerinin İncelenmesi Ss, 37-69
An Analysis of Standard Costs as a Cost Calculation Method Required by Production Systems and Deviation Analysis
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şenol Durgun  
Cumhuriyetçi ve Liberal Anlayış Çerçevesinde Türkiye’de Vatandaşlık Sorunsalı Ss, 71-100
The Issue of Citizenship in Turkey in the Context of Liberal and Republican Perspectives
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sayime Durmaz  
Yüksek Ortaçağ’da Papa-İmparator Çatışması: Kılıç ile Âsâ’nın Savaşı Ss, 101-132
Conflict Between Pope and Emporer in the High Middle Ages: War Between Sword and Scepter
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat Gümüş  
Relationship between GDP per Capita and Gender Parity in Primary Education: Evidence from Provinces of Turkey1 Ss, 133-153
Relationship between GDP per Capita and Gender Parity in Primary Education: Evidence from Provinces of Turkey1
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülay Ekici  
Okulöncesi ve İlköğretim Döneminde Çocuklara Yönelik Ses Eğitim Ss, 157-174
Voice Education For Children In Preschool And Primary Education Term
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Aydın , Mücahit Çoşkun Hüseyin Kaya  
Ticaret Meslek Lisesi Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tu-tumları (Elbistan Örneği) Ss, 175-198
The Attıtudes ff Commercıal Vocatıonal Hıgh School Students Towards Geography Lesson (Elbistan Example)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya Atamtürk  
Resuloğlu Erken Tunç Çağı İskelet Topluluğunda Diş Boyutları Ss, 199-219
Teeth Sıze In Resuloğlu Early Bronze Age Skeletal Populatıon
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri