2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim1.1 . SayıEditör
Yrd.Doç.Dr. Mahmut YAVAŞİ-Yrd.Doç.Dr. Ahmet Kibar ÇETİN

Editör Yardımcısı
-

Öncü Basımevi  2010

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMustafa Acar , Erdem BULUT  
AB Ortak Tarım Politikası Reformları Işığında Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikaları: Eleştirel Bir Yaklaşım Ss, 1-25
Turkey’s Agricultural Support Policies in Light of EU Common Agricultural Policy Reforms: A Critical Appraisal
Özet | Abstract | Tam Metin |

Famil Samiloğlu , Bilal Savaş  
Financial Development and Economic Growth in Turkey: An ARDL Bounds Testing Approach Ss, 27-36
Financial Development and Economic Growth in Turkey: An ARDL Bounds Testing Approach
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali İhsan Akgün  
Üretim Sistemlerinin Gerekli Kıldığı Maliyet Hesaplama Yöntemi Olarak Standart Maliyetler ve Sapma Analizlerinin İncelenmesi Ss, 37-69
An Analysis of Standard Costs as a Cost Calculation Method Required by Production Systems and Deviation Analysis
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şenol Durgun  
Cumhuriyetçi ve Liberal Anlayış Çerçevesinde Türkiye’de Vatandaşlık Sorunsalı Ss, 71-100
The Issue of Citizenship in Turkey in the Context of Liberal and Republican Perspectives
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sayime Durmaz  
Yüksek Ortaçağ’da Papa-İmparator Çatışması: Kılıç ile Âsâ’nın Savaşı Ss, 101-132
Conflict Between Pope and Emporer in the High Middle Ages: War Between Sword and Scepter
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat Gümüş  
Relationship between GDP per Capita and Gender Parity in Primary Education: Evidence from Provinces of Turkey1 Ss, 133-153
Relationship between GDP per Capita and Gender Parity in Primary Education: Evidence from Provinces of Turkey1
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülay Ekici  
Okulöncesi ve İlköğretim Döneminde Çocuklara Yönelik Ses Eğitim Ss, 157-174
Voice Education For Children In Preschool And Primary Education Term
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Aydın , Mücahit Çoşkun Hüseyin Kaya  
Ticaret Meslek Lisesi Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tu-tumları (Elbistan Örneği) Ss, 175-198
The Attıtudes ff Commercıal Vocatıonal Hıgh School Students Towards Geography Lesson (Elbistan Example)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya Atamtürk  
Resuloğlu Erken Tunç Çağı İskelet Topluluğunda Diş Boyutları Ss, 199-219
Teeth Sıze In Resuloğlu Early Bronze Age Skeletal Populatıon
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Makale Göndermek isteyenlere önemli duyuru

  Dergimize makale göndermek ya da hakem olmak için lütfen sisteme üye olunuz. Üyelikle ilgili karşılaştığınız sıkıntılar için sbedergi@karatekin.edu.tr adresine mail atarak bilgi alabilirsiniz.
   

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri