2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access4.2 . SayıEditor
Doç,Dr.Hasan AKÇA

Assistant Editor
Yrd.Doç.Dr. Levent ŞAHİN-Yrd.Doç.Dr. Ensar ÇETİN

Anıl Grup Matbaacılık  2013

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

ORHAN GÜNDÜZ Vedat CEYHAN, Kübra OĞUZASLAN  
Samsun İli Atakum İlçesinde Ekmek Üreten İşletmelerde Teknik Etkinlik Ss, 01-10
Technical Efficiency of Bakeries in Atakum District, Samsun
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tülay Metin  
Selçuklular Zamanında Anadolu’da Türk İskânına Dair Bir İnceleme: Malatya Örneği Ss, 137-156
A Research on Turkish Settlement in Anatolia during the Seljuqids Period: The Case of Malatia
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa ASLAN  
Gerçekçi Sinema Perspektifinden Nuri Bilge Ceylan’ın Koza, Kasaba ve Mayıs Sıkıntısı Filmlerinin İncelenmesi Ss, 157-174
An Analysis of Nuri Bilge Ceylan Films Cocoon, the SmallTown and Clouds of May from a Realist Cinema Perspective
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bahar Güdek Ecenur ŞAHİN  
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarının Okul Çalgıları Dersinin İçeriğine İlişkin Görüşleri Ss, 175-188
Views of the Teaching Staffs of Music Education Department on the Content of School Instruments Lesson
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Münir CERRAHOĞLU  
20. Yüzyıl Âşıklık Geleneğinde Gezginci Bir Âşık: Âşık Talibî Coşkun Ss, 189-202
The Traveller Minstrel in 20th Century’s Traditional Minstrelsy: Ashik Talibî Coşkun
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

GÖKÇE CEREV  
Geçmişten Günümüze Öğretmenlerin Sendikal Örgütlenme Mücadelesi Ss, 203-216
Unionisation Challenges of Teachers from Past to Present
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Levent ATALI Çağla KARACAN  
Üniversite Liglerine Katılan Sporcuların BilgiTeknolojileri ve Sosyal Medya Araçları Kullanımı Ss, 217-226
Use of Information Technologies and Social Media Tools for Athletes Participating in University Leagues
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Burcu Umut Zan  
ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında İndekslenen Çankırı Karatekin Üniversitesi Yayınların Analizi Ss, 227-238
Publication Analyses of Çankırı Karatekin University Indexed in ULAKBIM Social Science and Humanities Database
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Turgut BERBERCAN  
Book Presentation and Evaluation: “ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ GRAMERİ”NE BİR BAKIŞ Ss, 239-244
AN OVERVIEW OF WHAT THE OLD UYGHUR TURKISH GRAMMAR
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sabahattin GÜLTEKİN  
Book Presentation and Evaluation: EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Ss, 245-249
In terms of the socıology of literature on September 12, POEM
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat SAYILI Bilge GÖZENER  
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerinin Fast-Food Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Ss, 11-28
Evaluation of the Fast-Food Consumption Habits of Students at Gaziosmanpasa University
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

MELİH BEYOĞLU  
Somali’de Yaşanan Deniz Haydutluğu ve Deniz Haydutluğuna Karşı Geliştirilen İnisiyatifler Ss, 29-42
Piracy in Somalia and Developed Initiatives against Piracy
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer Çakır  
Edebî Eserlerin Aynasında Balkan Savaşları ve İslâm Ss, 43-56
The Balkan Wars and Islam in the Mirror of Literary Works
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şermin METİN Neriman ARAL  
Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi-3: Geçerlik Güvenirlik Çalışması Ss, 57-72
Motor-Free Visual Perception Test-3: Validity and Reliability Study
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet ŞAHİN Yeşim MERAL, Metin CAN  
Türkiye Tohumculuk Sektörünün Analizi Ss, 73-88
Analysis of Seed Sector in Turkey
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşe N. YERELİ Nilgün KAYALI Lale DEMİRLİOĞLU  
Ticari Mal Alımlarında Vade Farklarının Hesaplanması ve Muhasebeleştirilmesi: TMS-2 Stoklar Standardı ile Vergi Mevzuatının Karşılaştırılması Ss, 89-104
The Accounting and Recognition of Delay Interests in Commodity Purchase: Comparison of Turkish Accounting Standards 2 Inventories Standard and Tax Legislation
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Buket CANDAN  
Türk Kültüründe Kütüphaneler ve Eğitim Hayatımıza Etkileri: Cumhuriyet Öncesi Dönem Ss, 105-124
Libraries in Turkish Culture and Its Effects on Our Education Life: Pre-Republic Period
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İrfan Ertugrul  
İmalat Sanayinde Hızla Değişen Kavram: Rekabet Edebilen Kalite Ss, 125-136
Rapidly Changing Concept in Manufacturing Industry: Competitive Quality
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri