2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access3.1 . SayıEditor
Doç.Dr. Hasan AKÇA

Assistant Editor
Yrd.Doç.Dr. Reha YILMAZ - Yrd.Doç.Dr. Sayime DURMAZ

Karatekin Matbaacılık  2012

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Merve ÖZKAYA Tevfik İŞLEYEN  
Fonksiyonlarla İlgili Bazı Kavram Yanılgıları Ss, 1
Some Misconceptions Related to Functions
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Satılmış GÖKBAYIR  
Gizli Bir Cemiyetten İktidara: Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 1908 Seçimleri Siyasi Programı Ss, 61
From a Secret Committee to Government: 1908 Elections Political Programme of Ottoman Committee of Union and Progress
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gökhan Ekim  
“Sohbet” Toplantılarında, Topluluğun Kuruluşuna Yönelik Gerçekleştirilen İlk Toplantı ve Önemi Ss, 97
The First Meeting and Its Importance of the Community Institution in “Sohbet” Meetings
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdülselam Arvas  
Yazılı/Sözlü Gelenek İlişkisi ve Bir Fıkra Hakkında Bazı Düşünceler Ss, 111
Written/Oral Tradition Relation and Some Thoughts about a Joke
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şenay Atam  
Osmanlı Devleti’nde Bir Yol Çıkmazı: İzmit-Ankara Şosesi İnşa ve İşletme İmtiyazı Ss, 119
A Road Dilemma in the Ottoman Empire: Izmit-Ankara Macadam Road Construction and Management Concession
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emin ŞIHALİYEV  
Uluslararasi İlişkiler Boyutuyla Ermenistan-Azerbaycan Çatışması Ss, 139
Azerbaijan-Armenian Conflict from the International Relations Perspective
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sefa DÜNDAR Yasin SOYLU  
İlköğretim Matematik Programında Yer Alan Etkinliklerin Kazanımlara Uygunluğunun Belirlenmesi Ss, 161
Determination of the Suitability of Objectives for the Activities in Primary School Mathematics Curriculum
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Savaş ŞAHİN  
Türkmen Türkçesinde Tasvir Fiilleri ve Tasvir Fiillerinde Kullanılan Yardımcı Fiiller Ss, 177
Description Verbs in Turkmen Turkish and Using Linked Verb in Description Verbs
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bahman Alp RENÇBER  
Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Ss, 191
Factors Which Affect Academic Achievement of University Students
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Galip ÇAĞ  
Book Presentation and Evaluation: ARAP BAHARI VE TÜRKİYE Ss, 199

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri