2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access2.2 . SayıEditor
Doç.Dr. Hasan AKÇA

Assistant Editor
Yrd.Doç.Dr. Sayime DURMAZ - Yrd.Doç.Dr. Reha YILMAZ

Anıl Matbaacılık  2011

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Güzin Karasu  
İşitme Engelli Öğrencilerde Dengeli Okuma Yazma Öğretimi Yaklaşımıyla Sözcük Dağarcığı Geliştirme Stratejileri Ss, 1
Vocabulary Development Strategies for Hearing Impaired Students Based on the Balanced Literacy Instructional Approach
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sedat Maden  
Rol Kartlarının Konuşma Eğitimindeki Başarı ve Tutum Üzerine Etkisi Ss, 23
The Effects of Role Cards as Drama Technique on Success and Attitude in Teaching of Speaking Ability
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurten Kımter  
Üniversiteli Gençlerde Dindarlık İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma Ss, 39
A Research on Connections between Religiousness and Self-Esteem of University Youth
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Şükrü Özdemir , Zeynep Yıldız  
Barkodlarla İlgili Bir Şifreleme Etkinliğinin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi ve Öğrencilerin Etkinlikle İlgili Görüşleri Ss, 61
Examining of Applicability of Encryption Activity about Barcodes and Opinion of Students about this Activity
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kadir Çayır  
Çankırı Yaran Meclisinde Bağlamanın Rolü Ss, 79
Role of Bağlama in Yaran Gatherings of Çankırı
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nesime CEYHAN AKÇA  
Maksatlı Bir Hikâye Anlatıcısı: Yahyâ Kemâl Ss, 93
An Intentional Storyteller: Yahyâ Kemâl
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mümine ÇAKIR  
Kavsî’nin Şiirlerinde Sosyal Hayat Ss, 105
Social Life in the Poems of Kavsî
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer Çakır  
Yahya Kemal’de Tarih ve Şiir Ss, 125
History and Poetry in Yahya Kemal
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yadigar Türkeli Sanlı  
Edebiyat; Toplumsal Hafızanın, Geleneğin Kaybında, İnşasında Ne Kadar Etkilidir? Ss, 151
How Important is the Literary Texts to Construct, Loss of the Social Memory, Tradition?
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Edina Solak  
Bosna- Hersek’te Türkçe ve Türk Dili Eğitimi ile İlgili Çalışmalar Ss, 165
Turkish in Bosnia and Herzegovina and Education in Turkish Language
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdülselam Arvas  
Suusamırlı Bir Akın: Mamilbek İsrailov Ss, 175
The Akın from Suusamır: Mamilbek İsrailov
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Hakan Özkan  
Türkiye’deki Fındık Üretimi ve Pazarlama Sorunlarına Global Bakış Ss, 183
Global View to Hazelnut Production and Marketing Problems in Turkey
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sedat Demirci  
Terörizme Karşı Mücadele Modelleri Ss, 193
Combating Against Terrorism Models
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hülya Gülay Ogelman  
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Konumlarının Aile Değişkenlerine Bağlı Olarak İncelenmesi Ss, 213
Evaluation of Preschool Children’s Social Status in Relations to Family Variables
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Volkan Ertürk  
Osmanlı Devri Akşehir Vakıflarına Genel Bir Bakış Ss, 231
A General Review of Akşehir Foundations in Ottoman Period
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Türkan Polatçı  
Osmanlı Batılılaşmasında Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Paris Sefaretnamesi’nin Önemi Ss, 249
The Importance of Yirmisekiz Celebi Mehmed Efendi’s Paris Sefaretname in the Westernization of the Ottoman Empire
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri