2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access1.2 . SayıEditor
Doç. Dr. Ahmet Kibar ÇETİN

Assistant Editor
-

Anıl Matbaacılık  2010

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Özcan Akkaya  
Azerbaycan Muhabbet Destanlarında Hak Âşıklığı Motifi Ss, 1-10
The Theme of Divine Love in the Azerbaijan Love Epics
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sonja de Leeuw/Ingegerd Rydin , Tülin Sepetçi  
Göçmen Çocukların Dijital Hikayeleri/Medya Yapımları Aracılığıyla Kimlik Biçimlenmesi ve Kendini İfade Etme Ss, 11-32
Göçmen Çocukların Dijital Hikayeleri/Medya Yapımları Aracılığıyla Kimlik Biçimlenmesi ve Kendini İfade Etme
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ramazan Çeken  
Organik Tarımın İlköğretim Fen ve Teknoloji Programındaki Yeri Ss, 33-42
The Place of Organic Agriculture in Elementary Science and Technology Curriculum
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Ceylan , Birkan Akar  
Ortaöğretimde Okul- Aile İşbirliği İle İlgili Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi Ss, 43-64
Evaluation of Teachers' and Parents' Views on School-Family Cooperation in High Schools
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rüyam Küçüksüleymanoğlu  
Öğrecilerin Bakış Açısından Sağlığı Geliştiren Okullar Ağı Projesi Ss, 65-84
Health Promotıng Schools Project From The Students’ Poınt Of Vıew
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şamil Öçal  
Rusûhî İsmail Ankaravî’nin Mantıkla İlgili Bilinmeyen Bir Eseri: “Kitâbu Istılâhâti’l-Mantık” Ss, 85-104
An Unknown Work of Rasuhi Ismail Ankaravi Concerning Logic : “Kitâbu Istılâhâti’l-Mantık”
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşegül Türk , Nuray Akkol  
Tracey Emin’in Günümüz Sanatındaki Yeri Ve İşlerinin Değerlendirilmesi Ss, 105-120
The Place of Tracey Emin in the Contemporary Art and Analayzing of Her Works
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hilal Özdemir  
Tüketici Boykotlarının Kriz İletişimi Açısından Değerlendirilmesi Ss, 121-136
Evaluatıon of Consumer Boycotts in terms of Crısıs Communıcatıon
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri