2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access1.1 . SayıEditor
Yrd.Doç.Dr. Mahmut YAVAŞİ-Yrd.Doç.Dr. Ahmet Kibar ÇETİN

Assistant Editor
-

Öncü Basımevi  2010

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Mustafa Acar , Erdem BULUT  
AB Ortak Tarım Politikası Reformları Işığında Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikaları: Eleştirel Bir Yaklaşım Ss, 1-25
Turkey’s Agricultural Support Policies in Light of EU Common Agricultural Policy Reforms: A Critical Appraisal
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Famil Samiloğlu , Bilal Savaş  
Financial Development and Economic Growth in Turkey: An ARDL Bounds Testing Approach Ss, 27-36
Financial Development and Economic Growth in Turkey: An ARDL Bounds Testing Approach
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali İhsan Akgün  
Üretim Sistemlerinin Gerekli Kıldığı Maliyet Hesaplama Yöntemi Olarak Standart Maliyetler ve Sapma Analizlerinin İncelenmesi Ss, 37-69
An Analysis of Standard Costs as a Cost Calculation Method Required by Production Systems and Deviation Analysis
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şenol Durgun  
Cumhuriyetçi ve Liberal Anlayış Çerçevesinde Türkiye’de Vatandaşlık Sorunsalı Ss, 71-100
The Issue of Citizenship in Turkey in the Context of Liberal and Republican Perspectives
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sayime Durmaz  
Yüksek Ortaçağ’da Papa-İmparator Çatışması: Kılıç ile Âsâ’nın Savaşı Ss, 101-132
Conflict Between Pope and Emporer in the High Middle Ages: War Between Sword and Scepter
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sedat Gümüş  
Relationship between GDP per Capita and Gender Parity in Primary Education: Evidence from Provinces of Turkey1 Ss, 133-153
Relationship between GDP per Capita and Gender Parity in Primary Education: Evidence from Provinces of Turkey1
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tülay Ekici  
Okulöncesi ve İlköğretim Döneminde Çocuklara Yönelik Ses Eğitim Ss, 157-174
Voice Education For Children In Preschool And Primary Education Term
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih Aydın , Mücahit Çoşkun Hüseyin Kaya  
Ticaret Meslek Lisesi Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tu-tumları (Elbistan Örneği) Ss, 175-198
The Attıtudes ff Commercıal Vocatıonal Hıgh School Students Towards Geography Lesson (Elbistan Example)
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Derya Atamtürk  
Resuloğlu Erken Tunç Çağı İskelet Topluluğunda Diş Boyutları Ss, 199-219
Teeth Sıze In Resuloğlu Early Bronze Age Skeletal Populatıon
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri