2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessUzaktan Eğitim Ortamlarında Sosyal Yazılım Kullanımının Kabulünü Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
(A Study on Identifying the Factors Affecting the Use of Social Software in Distance Education Environments )

Author : Adem AKBIYIK  , Erman COŞKUN  
Type : Copyright
Printing Year : 2012
Number : 3.2
Page : 45


Özet
Sosyal yazılımların özellikle genç nesiller arasındaki popülaritesi son yıllarda bu teknolojilerin eğitsel amaçlı kullanılabilirliğinin sorgulanmasına neden olmaktadır Bu çalışmanın amacı, uzaktan eğitim programlarında sosyal yazılımlara karşı öğrencilerin kullanım niyetlerini belirleyen faktörlerin belirlenmesidir. Sosyal yazılımların uzaktan eğitimde kabulüne ilişkin enstrümanların az olması nedeniyle, bu çalışmada yerleşik kuram yaklaşımı benimsenmiştir. 574 uzaktan eğitim öğrencisine eğitimlerinde eğitsel sosyal yazılım kullanımı ile ilgili olumlu ve olumsuz beklentilerini içeren iki açık-uçlu soru yöneltilmiştir. Cevaplar QDA Miner programı ile kodlanmış ve analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda uzaktan eğitim öğrencilerinin eğitsel sosyal yazılımları kullanma niyetlerini ortaya koymak adına, beklentileri ve endişeleri mevcut teknoloji kabul modelleri ile ilişkilendirilerek karma bir model önerisinde bulunulmuştur.
how often do women cheat on their husbands married woman wants cheat read


Anahtar Kelimeler
Uzaktan Eğitim, Eğitsel Sosyal Yazılım, Yerleşik Kuram, TKM

Abstract
The popularity of social software -especially among younger generations-,has arisen the question of whether these technologies can be used for educational purposes. The purpose of this study is to identify the factors that influence the acceptance of social software for distance learning students. Since there are little guiding instruments with respect to the acceptance of social software for distance learners, the grounded theory has been adopted in this study. 574 distance learners were asked two open ended questions that sought to gather the positive and negative expectations concerning the use of social networking software in their distance education programming. The answers given to these questions were then coded and analyzed using QDA Miner. In order to examine distance learners' behavioral intention to use social software, their expectations and concerns were integrated with prior technology acceptance models, suggesting a hybrid acceptance model.
most women cheat marriage affairs husband cheated


Keywords
Distance Learning, Educational Social Software, Grounded Theory, TAM

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri