2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessTerörizme Karşı Mücadele Modelleri
(Combating Against Terrorism Models )

Author : Sedat Demirci    
Type : Copyright
Printing Year : 2011
Number : 2.2
Page : 193


Özet
Bu çalışmada, terörizme karşı yürütülen mücadele modelleri incelenmektedir. Terörizme karşı mücadele, son dönemlerin en sık kullanılan terimlerindendir. Mücadele modelleri, belirlenen terörizm kavramına göre değişmektedir. Bir devlet, bağımsızlık mücadelesi veren etnik grupların “terörist” olarak nitelendirilmesi gerektiğini savunurken özgürlüklerinin kısıtlandığını düşünen bir diğer grup ise “devlet terörü” nitelemesini kullanmaktadır. Bu karışıklık terörizmle mücadeleyi birçok yönden frenlediği gibi daha da zorlaştırmaktadır. Bu çerçevede; çalışmada Birleşmiş Milletler Örgütü’nün “Terörizm ile ilgili Kapsamlı Taslak Sözleşmeleri” ve BM’nin 1373 sayılı Kararı incelenmektedir. Ayrıca terör olayları yüzünden ciddi ölçüde sarsılan AB ve ABD’nin terörizme karşı daha etkili bir mücadele yürütmek için kurduğu önemli komite ve savunma birimleri ele alınmaktadır. Çalışma, terörizme karşı mücadelenin önünde duran terörizm kavramının tanımlanmaması sorununu incelemekte, devletlerin ”terörizme karşı mücadele” adı altında belirledikleri savunma ve mücadele yasalarınının analizini yapmakla birlikte uluslararası örgütlerin “mücadele modellerini” değerlendirmektedir.
how often do women cheat on their husbands married woman wants cheat read
website click online
website click online


Anahtar Kelimeler
Terörizme Karşı Mücadele, 11 Eylül Saldırıları, AB, BM, ABD, Uluslararası Hukuk.

Abstract
In this study, combating against terrorism models is investigated. Combating against terrorism is one of the terms that are used very often, recently. Combating models changes according to determined concept of terrorism. A government defines an ethnic group, which fights for its independency, as terrorist. On the other hand, a group of people believes that the government limits their freedom; they deal with “state terrorism”’ It is very difficult to combat against terrorism, due to this chaos. In this context, the study evaluates combating against terrorism United Nations perspectives point of view. Important European and American institutions combating against terrorism are also evaluated. Difficulties of combating against terrorism are analyzed and combating models among states are evaluated in this study.

Keywords
Combating against terrorism, the September 11 Attacks, EU, UN, the United States, International Law.

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri