2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessBosna- Hersek’te Türkçe ve Türk Dili Eğitimi ile İlgili Çalışmalar
(Turkish in Bosnia and Herzegovina and Education in Turkish Language )

Author : Edina Solak    
Type : Copyright
Printing Year : 2011
Number : 2.2
Page : 165


Özet
Bu makalede Bosna-Hersek’teki Türkoloji çalışmalarının temelini oluşturan Türkçe eğitiminin günümüzdeki mevcut durumunun yanı sıra Türk Dili ile ilgili çalışmaların geleceği ile ilgili beklentiler ve çözüm önerileri ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Türk Dili, Eğitim, Kültür, Gelenek, Öğretme

Abstract
In this paper, we will try to summarize the present situation and the most relevant actions and programs in teaching Turkish language to speakers of other languages. Special attention will be given to the situation in Bosnia and Herzegovina and we are going to give some suggestions as to what we can do. We will share some informations in teaching Turkish language in our country.
website online online


Keywords
Turkish Language, Education, Culture, Tradition, Teaching.

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri