2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessSosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyinin Ekonomik Suçlarla İlişkisi (1997-2007)
(The Relationship Between Socio-economic Development Level and Economic Crimes (1997-2007) )

Author : Serdar Budak  , Birol Çetin  
Type : Copyright
Printing Year : 2011
Number : 2.1
Page : 122-138


Özet
Bu çalışmada 1997-2007 yılları arasında özellikle İcra İflas Kanunu’na muhalefet suçlarıyla ekonomik gelişmişlik düzeyi arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmeye çalışılmıştır. Ekonomik gelişmişlik düzeyi ile ilgili çalışmaların düzenli bir seri oluşturacak seviyede olmaması mukayesenin grafikler üzerinden yapılmasını zorunlu kılmıştır.
website online online


Anahtar Kelimeler
Ekonomik suçlar, İcra İflas Kanunu’na muhalefet, ekonomik gelişmişlik

Abstract
In this paper, especially, whether there is a linkage between opposition to bankruptcy and enforcement law and economic development for the period 1997-2007 is tried to be investigated. The insufficiency of the studies concerning economic development in constituting a regular series necessitates making comparison through figures.
most women cheat click husband cheated


Keywords
Economic Crimes, Opposition to the Bankruptcy, The level of economic

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri