2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessYeni Medya ve Toplumsal İktidar Bağlamında Özne
(New Media and Individual in the Context of Social Power )

Author : Mehmet Emin BABACAN    
Type : Copyright
Printing Year : 2016
Number : 7.1
Page : 519-542


Özet
Bu çalışmada, bireyin toplumsal özne olma konumunu pekiştiren yeni medya araçlarının bu süreçte nasıl bir toplumsal iktidar alanı açtığına odaklanılmıştır. Bu anlamda günümüzde son derece karmaşık biçimde gelişen iktidar biçiminin anlaşılması, bireyin yeni medya araçları ile kurduğu ilişkinin okunmasıyla mümkündür. Günümüzde yeni medya teknolojilerinin bireyi ağ metaforuyla birleştirirken, bireyselleştirmektedir. Küresel sürece eklemlerken atomize eden ve özgürleştirirken iktidar biçimlerine daha açık hale getirmektedir. Ayrıca kullanıcıları küresel ölçekte yeni iktidar formlarına karşı daha aşikâr hale getiren yeni durumun eleştirel bir perspektifle anlaşılması gerekmektedir. Yeni medya ve iktidar olma alanı açma biçimlerini eleştirel bir okumaya tabi tutacak çalışmamız dört temel iktidar alanı olan; teknolojik, siyasal, kültürel/ psiko-sosyal ve toplumsal iktidar tipleri, literatür taramasına dayalı betimleyici çözümleme yöntemi ile kuramsal düzeyde tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
iktidar, özne, yeni medya, sosyal medya

Abstract
It is focused in this study on how the field of social power is emerged by the new media apparatuses that are reinforcing being social subject status of individual. In this sense, the understanding of forms of power, which is sophisticatedly progressing nowadays, is possible by interpretation of the relationship which individual builds with new media apparatuses. The new media technologies make people individualistic while putting together via web metaphor; making people atomized while integrating them into global process; making people vulnerable and more palpable for new governing forms while freeing their users; ought to be understood within a new critical perspective. This inquiry has a critical approach with regard to consideration of new media and the forms of power constitution based on four fundamental domination fields. These domination fields, which occur technological, political, cultural and social power, are argued at the theoretical level by way of descriptive analysis method with literature review.

Keywords
power, individual, new media, social media

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri