2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessOrta Sınıfa Yönelik Konut Reklamlarının Göstergebilimsel Yöntemle Analizi
(Analysis of Housing Ads Targeting Middle Class by Means of Semiological Method )

Author : Mehmet AKALIN    
Type : Copyright
Printing Year : 2015
Number : 6.2
Page : 487-514


Özet
Bu çalışmada, son yıllarda toplumsal tabakalaşma tartışmalarında merkezi bir yer edinen orta sınıf meselesi ele alınarak; bunların konut tercihleri açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın birinci bölümü, orta sınıfın; kimlerden oluştuğu, kimleri içerdiği ve dışladığı, neler yapıp ettiği, nasıl düşündüğü üzerinde yoğunlaşırken, ikinci bölümde kentli orta sınıfa yönelik üretilen konutların özellikleri televizyon reklamlarının incelenmesi yoluyla belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın kuramsal kısmında, toplumsal tabakalaşma ve sınıf yazını; Marksist ve Weberci yaklaşımlar kapsamında değerlendirilmiş, orta sınıf, kuramsal ve kavramsal düzeyde tartışılmıştır. Son olarak ise, kentli orta sınıfın mekânsal tercihleri göstergebilimsel yöntemlerle ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Orta Sınıf, Yeni Orta Sınıf, Göstergebilim, Konut Reklamları, Marx, Weber.

Abstract
The purpose of this study is to identify housing preferences of middle class by discussing the question of that amidst social stratification arguments recently. The first phase of the study identifies the middle class of whom it is consist and reveals lifestyle of those who are included and excluded. The final phase identifies the features of houses built up for urbanized middle class via analysing TV ads. In the theoretical aspect of this study, social stratification and class literature is evaluated in the context of Marxist and Webern approaches. Besides the middle class is discussed in theoretical and conceptual level, middle classes’ housing preferences is identified by means of semiological methods.

Keywords
Middle Class, New Middle Class, Semiology, Housing Ads, Marx, Weber

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri