2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessKOBİ’lerin Kredi Değerliliğinin Ölçümünde Ortaya Çıkan Sorunlar: Çözüme Yönelik Bir Uygulama Örneği
(The Problems to Measure the Creditworthiness of the SME’s: An Application Sample to Resolve the Issue )

Author : Hicabi ERSOY  Nesrin ORAL  
Type : Copyright
Printing Year : 2015
Number : 6.1
Page : 367-384


Özet
“Küçük ve Orta Boy İşletmeler” olarak bilinen KOBİ’lerin genellikle düşük sermayelerle kurulmaları ve bu sebeple piyasadaki olumsuz hareketlere karşı daha kırılgan olmaları, kredi veren kuruluşlar tarafından yüksek riskli olarak değerlendirilmelerine sebep olmaktadır. Ayrıca KOBİ’lerin birçoğunun muhasebe kayıtlarındaki özensizlikler ve zaman zaman tutarsız mali verileri, kredi veren kuruluşlar tarafından kredi değerliliği ölçümünde sağlıklı değerlendirme yapılabilmesine engel olabilmektedir.Kredi ve finansman sağlama güçlükleri KOBİ’lerin en büyük ve en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Genellikle finansman taleplerinde bankaları kullanan KOBİ’ler, diğer finansman araçlarını ise göreceli olarak daha az tercih etmektedirler. Finansman taleplerini bankalardan karşılamak isteyen bu tip işletmelerin, öncelikli olarak ilgili kalitatif verilerini düzenli bir hale getirmeleri beklenmektedir. Belirtilen sorunların minimum seviyeye indirilerek KOBİ’lerin finansman kanallarına ulaşımlarının kolaylaştırılmasının ülke ekonomisi üzerinde olumlu etki yaratacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler
KOBİ, Kredi Derecelendirmesi, Banka Kredisi

Abstract
As small and average size firms called SMEs are set up by small amounts of capital and therefore open to negative trends in the market, so credit suppliers consider SMEs as having high risk. Carelessness in accounting records of SMEs as well as inconsistent financial details shall result in unsound evaluation by credit suppliers concerning creditability. Credit and financing are among the most important and greatest problems of SMEs. It is anticipated that decreasing financing problems of SME into minimum level will have positive impact on country economy. SMEs using banks generally for financing demands relatively prefer utilizing other financing instruments. Such type of small firms desiring to satisfy their financing needs from banks is primarily expected to make their qualitative data regularly.

Keywords
SMEs, Credit Rating, Bank Credits.

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri