2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessTokat İlinde Orman Ürünleri Endüstrisinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri
(Present Status, Problems and Suggestions of Forest Products Industry in Tokat Province )

Author : Murat SAYILI  Mehmet ÖZBAYRAM  
Type : Copyright
Printing Year : 2015
Number : 6.1
Page : 335-354


Özet
Bu çalışmada; Tokat ilinde orman ürünleri endüstrisindeki işletmelerin mevcut durumları, sorunları ve çözüm önerileri ortaya konmuştur. Araştırmada; Kasım-2011 ile Şubat-2012 tarihleri arasında 83 adet işletme ile anket yapılmıştır. İşletmelerin önemli bir bölümü merkez ilçede olup şahıs işletmesidir. İşletmelerde ortalama 4,91 kişi çalışmaktadır ve bunların yaklaşık yarısı işçidir. İşletmelerin %77,11’i atölye şeklinde üretim yapmaktadır ve daha çok mobilya üretilmektedir.Yıllık kapasite kullanımı ortalaması %57,83’tür. İşletmelerin yaklaşık yarısı üretimde yeni teknolojileri kullanmaktadırlar. İşletmelerin %95’i ürünlerini kendileri pazarlamaktadır. İşletmelerin yerel ve merkezi yönetim ile birlikte bağlı oldukları üst kuruluşlarından önemli beklentileri bulunmaktadır. İşletmelerin çoğunluğunun kalifiye eleman bulma, yerli hammadde temini, düşük kapasite kullanımı, teknoloji talep ve finansman yetersizliği, enerji maliyetinin yüksekliği gibi birçok problemler bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Orman Ürünleri Sanayi, Mobilya, Tokat İli

Abstract
In this study; the status of forest products enterprises in Tokat province, their problems and solution suggestions were evaluated. 83 enterprises were interviewed during the study period between November 2011 and February 2012 and the data were analyzed. A sizeable portion of the enterprises are individually owned and located in the central town. Enterprises employ an average of 4,91 persons and approximately half of them are workers. 77,11% of enterprises are workshops and produce mostly furniture. Annual capacity utilization is 57,83%. Around half of the enterprises use new technologies in production. 95% of them market their products themselves. Enterprises have high expectations from local and central administrations as well as from higher institutions they are affiliated with. The majority of the enterprises have many problems, including finding qualified personnel, local supply of raw materials, low capacity utilization, lack of finance and high cost of energy.

Keywords
Forest Products Industry, Furniture, Tokat Province

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri