2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessCebir Eğitimi Almayan Öğrenciler Problem Çözümlerinde Denklemleri Kullanabiliyorlar mı?
(Can the Students who haven't taken any Algebra Education Use Equations while Solving Problems? )

Author : Hakan YAMAN  Sefa DÜNDAR  
Type : Copyright
Printing Year : 2015
Number : 6.1
Page : 255-276


Özet
Bu araştırmanın amacı, cebir eğitimi almamış öğrencilerin problem çözerken denklemleri kullanıp kullanamadıklarını araştırmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması yöntemi uygulanmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak Bolu ilinin sosyo-ekonomik düzeyi orta seviyede olan bir ilçesindeki bir ilköğretim okulunun 5. sınıflarından 4’ü kız, 4’ü erkek olmak üzere 8 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Verilerin toplanması için araştırmacılar tarafından doğru orantı, ters orantı, lineer ilişki ve üslü sayı konularını içeren birer tane sorudan oluşan 4 soruluk bir test hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin sorularda verilen sayısal durumlarda ters orantı hariç sorun yaşamadıkları, verdikleri cevapları sözel olarak açıklayabildikleri bulunmuştur. Ayrıca cebir eğitimi almamış bu öğrencilerin verilen sorularla ilgili denklemler kurabildikleri ve farklı sayısal durumlar için bu denklemleri kullanabildikleri ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Doğru-ters orantı, lineer ilişki, üslü sayılar, cebir öncesi, denklemler

Abstract
The aim of the study is to investigate whether students who haven’t taken any algebra education use equations while solving problems or not. In the study, case study, one of the qualitative research methods, was used. Criterion sampling method of purposive sampling methods was used for selecting the participants. 8 students comprising of 4 girls and 4 boys of a 5th grade of an elementary school in a middle classed county of Bolu participated the study. A test including 4 questions namely, one right proportion, one inverse proportion, one linear relationship and one exponential number, was prepared by the researchers to collect data. As the result of the study it was found that while solving the questions, the students do not have any problems in numerical cases except inverse proportion and they can explain their answers orally. Additionally, it was appeared that the students who haven’t taken any algebra education can set up equations about the questions asked and use these equations for different numerical cases.

Keywords
Direct-inverse proportion, linear relationship, exponential numbers, pre-algebra, equations

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri