2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessÖrgütsel Ölüm: Adaptasyon Teorileri Bağlamında Bir Değerlendirme
(Organizational Death: An Assessment in the Context of Adaptation Theories )

Author : Sevdiye Ersoy YILMAZ  Emine ÇETİNEL  
Type : Copyright
Printing Year : 2015
Number : 6.1
Page : 211-230


Özet
Bu çalışmanın amacı, örgütsel ölüm olgusunun örgütlerin çevre ile ilişkilerini irdeleyen adaptasyon teorilerinin söylemleri içindeki yerini tartışmaktır. Bunun yanı sıra adaptasyon teorileri kapsamında örgütleri ölüme götürecek açık veya örtülü nedenler hakkında bir çıkarsama yapmak da çalışmamızın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Bu bağlamda adaptasyon teorileri arasında yer alan örgütsel ekoloji, kaynak bağımlılığı, kurumsal kuram, yapısal koşul bağımlılık ve işlem maliyeti teorilerinin örgütsel ölüm olgusunu ele alış biçimleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda örgütleri ölüme götürecek nedenlerin kuramların temel varsayımları çerçevesinde çeşitlilik gösterdiği tespit edilmiştir. Bir diğer ifadeyle her kuramın örgütler için uzun yaşamı sağlayacak dayanakların neler olabileceği konusunda kuramsal farklılıklardan kaynaklanan değişik söylemlere sahip olduğunu söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler
Örgütsel Çöküş, Örgütsel Ölüm, Çevre, Adaptasyon Teorileri.

Abstract
The aim this work is to discuss the place of organizational death fact in adaptation theories that studies environmental relationship of an organization. Apart from that, another aim of this work is to inference about open or organizational facts, which lead an organization to death, in the content of adaptation theories. In this context, it has been analysed how organizational ecology, resource dependence, institutional theory, contingency theory and transaction cost theory, that appear in adaptation theories, approach to fact of organizational death. As an outcome of this work, it has been detected that the reasons that leads an organization to death has varieties around the base assumptions of theories. In other words, it is possible to say that every theory has different statements about what bases provides long lives in organizations.

Keywords
Organizational Collapse, Organizational Death, Environment, Adaptation Theories.

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri