2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessOrtaöğretimde Okul- Aile İşbirliği İle İlgili Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi
(Evaluation of Teachers' and Parents' Views on School-Family Cooperation in High Schools )

Author : Mehmet Ceylan  , Birkan Akar  
Type : Copyright
Printing Year : 2010
Number : 1.2
Page : 43-64


Özet
Durum saptamaya yönelik betimsel bir çalışma olan bu araştırmada, okul- aile işbirliği ile ilgili öğretmen ve veli görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubuna araştırmanın yapıldığı okulda görevli 25 öğretmen ile okulda öğrencisi bulunan 287 veli alınmıştır. Öğrenciler aracılığıyla velilere gönderilen anket formlarından 200 tanesinin geri dönüşümü sağlanmış ve değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre hem öğretmenlerin hem de velilerin mevcut okul- aile işbirliğinin geliştirilmesi ile ilgili olarak görüş birliği içerisinde olduğu ortaya çıkmıştır. Velilerin ekonomik ve ulaşım sorunları, çalışma saatlerinin uygun olmaması, öğrencilerin okuldaki haber ve istekleri velilere iletmemesi, öğretmen- veli görüşmelerinin düzenli bir şekilde planlanmaması, velilerin okula sağlayabilecekleri yardımlar konusunda yeterli bilgi sahibi olmamaları öğretmen ve veliler tarafından okul- aile işbirliğini engelleyen etkenler olarak belirtilmiştir. Bununla beraber öğretmen ve veliler, anket formundaki çözüm önerilerinin büyük çoğunluğuna katılmışlardır.
website online online


Anahtar Kelimeler
Okul- aile işbirliği, veli, öğretmen

Abstract
In this study, which is a descriptive work aiming to determine the circumstances, the teachers and the parents’ opinions about the school-parent cooperation have formed the basis. The participants of the study were 25 teachers from the subjected school and 287 parents of students from the same school. The questionnaire forms were sent to the parents through the students and the 200 of these forms returned to the researchers and the forms were administrated. According to the results of the data obtained from the questionnaire, both the teachers and the parents are in consensus about the improvement of the school-parent cooperation.Financial and transportation problems of parents, inconvenience of labour hours, students’ ignorance on transferring information between the school authorities and the parents, unplanned parental visits, parents’ lack of knowledge on the assist that they could possibly provide for the school have been suggested as the main factors that hinder the school-parent cooperation. Additionally, the teachers and the parents have mostly agreed on the solution proposals.

Keywords
The school and family cooperation, parent, teacher

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri