2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessHarmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
(The Effect of Blended Learning Environments on Students’ Academic Achievement: A Meta-Analysis Study )

Author : Veli BATDI    
Type : Copyright
Printing Year : 2014
Number : 5.1
Page : 287-302


Özet
Bu çalışmada harmanlanmış öğrenmeyle ilgili birbirinden bağımsız olarak son 5 yılda gerçekleştirilmiş deneysel çalışmaların öğrencilerin akademik başarısına etkisinin ne olduğu meta-analiz yöntemiyle araştırılmıştır.Bu bağlamda Google Scholar arama motorundan ve YÖK Ulusal Tez Merkezinden ilgili araştırmalar taranmıştır. Ulaşılan 55 (29 makale, 26 tez) adet çalışma arasından özellikle öntest-sontest uygulanan ve gruplar arasında karşılaştırma yapılan deneysel çalışmalar (3 makale, 6 tez) meta-analiz için seçilmiştir. Çalışmanın analizinde Thalheimer ve Cook (2002) tarafından yapılan düzey sınıflamasında harmanlanmış öğrenme ortamlarının akademik başarıya olan etki büyüklüğü 0.6642 şeklinde bulunarak bu değerin orta düzeyde bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Analizler sonucunda harmanlanmış öğrenme ortamlarının geleneksel öğrenme ortamlarına göre öğrencilerin akademik başarıları üzerinde daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
website click online


Anahtar Kelimeler
Harmanlanmış Öğrenme, Akademik Başarı, Öğrenci, Geleneksel Öğrenme, Meta-Analiz, Etki Büyüklüğü

Abstract
The research is focused on determining the effectiveness of blended learning on students’ academic achievement systematically related to the experimental studies independent of each other and conducted in the last five years through meta-analysis method. In this respect, among 55 studies (29 articles and 26 dissertations) searched, experimental studies were taken into consideration and particularly the studies in which pre-test and post-test applied and which have comparisons between groups (3 articles and 6 dissertations) were selected for the meta-analysis.As for the analysis of the study, classification developed by Thalheimer and Cook (2002) was used and the effect size of blended learning environment for academic achievement was calculated as 0.6642 that means to have medium effect size according to the relevant classification. It was determined in the research results that blended learning environments are more effective for students’ academic achievement in comparison with traditional learning environments.
website online online
most women cheat click husband cheated


Keywords
Blended Learning, Academic Achievement, Student, Traditional Learning, Meta-Analysis, Effect Size

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri