2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessÜniversite Liglerine Katılan Sporcuların BilgiTeknolojileri ve Sosyal Medya Araçları Kullanımı
(Use of Information Technologies and Social Media Tools for Athletes Participating in University Leagues )

Author : Levent ATALI  Çağla KARACAN  
Type : Copyright
Printing Year : 2013
Number : 4.2
Page : 217-226


Özet
Bu araştırmada üniversite liglerine katılan voleybol sporcularının organizasyon süresince kullandıkları bilgi teknolojileri araçları ve sosyal medya ile ilgili kullanım durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Voleybol Süper Lige yükselme 1. Lig müsabakalarına katılan 109 voleybol sporcusu oluşturmaktadır. Veriler anket yolu elde edilmiştir. Çalışma betimleyici bir çalışma olarak tasarlanmış ve verilerin sunumu yüzde ve frekans dağılımları şeklinde verilmiştir. Sonuç olarak sporcuların bilgi teknolojileri araçlarına organizasyon süresince sahip oldukları, sosyal medya araçlarını kullandıkları, paylaşımda bulundukları ve iletişime hazır büyük bir oranda arkadaş grubuna sosyal medya üzerinde sahip oldukları görülmüştür.
website online online


Anahtar Kelimeler
Bilgi Teknolojileri, Sosyal Medya, Sporcu, Facebook, Twitter

Abstract
In this study, it is aimed at determining the status of use of information technology tools and social media for volleyball athletes participating in university leagues during the organization. 109 volleyball athletes participating in Turkey University Sports Federation Volleyball1st Division Promotion to Premier Leaguecompetitions constitutes the sample of the study. Data has been obtained through a survey. The study was designed as a descriptive research and presentation of data was given as percentage and frequency distributions. As a result, it is found that athletes have information technology tools during the organization, use social media tools, communicate and share and have a large number of friends on social media who are ready for communication. It may be thought to communicate with students who may be interested in the organization via social media according to these results. In addition, the large number of friends they have may be benefited for some other issues.
website click online
most women cheat marriage affairs husband cheated


Keywords
Information Technologies, Social Media, Athlete, Facebook, Twitter

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri