2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessTürk Kültüründe Kütüphaneler ve Eğitim Hayatımıza Etkileri: Cumhuriyet Öncesi Dönem
(Libraries in Turkish Culture and Its Effects on Our Education Life: Pre-Republic Period )

Author : Buket CANDAN    
Type : Copyright
Printing Year : 2013
Number : 4.2
Page : 105-124


Özet
Kültür hayatımızda eğitim kurumlarıyla birlikte doğup gelişen ve yaklaşık bin yıldır varlığını sürdüren kütüphane kurumu, eğitim sürecinin bir ürünüdür ve günümüzde de bilgi aktarımının gerçekleştirilmesini sağlayan temel kurumlardan biri olarak hizmet vermektedir. Geçmişi anlamanın, geleceği şekillendirmeye olumlu yönde katkı sağlayacağı düşüncesiyle bu araştırmada eğitimimizde kütüphanelerin tarihsel gelişimi, kültürel mirasımızdaki ilk yazılı belgelerden günümüze kadar tarihsel bir perspektifte incelenmekte ve eğitim hayatımıza etkileri ortaya konmaktadır. Ancak incelenen zaman diliminin genişliği nedeniyle, bu yazının konusu Cumhuriyet Öncesi Dönem ile sınırlandırılmıştır.
how often do women cheat on their husbands women that cheat read
website online online
most women cheat click husband cheated


Anahtar Kelimeler
Eğitim ve Kütüphaneler, Kütüphanecilik Tarihi, İslamiyet, Çağdaşlaşma, Türk Kültürü

Abstract
In our culture life, library institution which was born and developing with educational institutions and existing for nearly thousand years is the products of education process and serves as one of the fundamental institutions that ensures the information transfer process can be realized today. Thinking that understanding the past will positively contribute to shaping the future, historical development of libraries in our education is scrutinized through a historical perspective ranging from the initial written documents in our cultural heritage to present times and are determined through the effects of our education within the scope of this study. Due to the wideness of the time period examined, however, the subject matter of this piece of work was limited to the Pre-republican Period.
most women cheat click husband cheated


Keywords
Education and Libraries, History of Librarianship, Islam, Becoming Contemporary, Turkish Culture

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri