2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessGaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerinin Fast-Food Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
(Evaluation of the Fast-Food Consumption Habits of Students at Gaziosmanpasa University )

Author : Murat SAYILI  Bilge GÖZENER  
Type : Copyright
Printing Year : 2013
Number : 4.2
Page : 11-28


Özet
Bu araştırmada, Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin fast-food tüketim alışkanlıkları araştırılmış ve bu alışkanlıkları etkileyen faktörler ki-kare analizi ile ortaya konulmuştur. Ayrıca, öğrencilerin fast-food tüketim yerlerine ilişkin düşünceleri üzerine faktör analizi uygulanmıştır. Araştırmada Nisan-Mayıs 2010 döneminde 297 öğrenciden anket yoluyla elde edilen veriler kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin çoğu (%71,38) fast-food tüketmekte olup bu oran bayan öğrencilerde daha yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin fast-food tüketimlerini büyük bir çoğunlukla yerleşke dışındaki yerlerde (en fazla tercih edilen yer dönerci) yaptıkları saptanmıştır. Öğrencilerin fast-food tüketim yeri seçiminde öncelik sıralaması ile bu yerin dönerci, kebapçı, pizzacı ve hamburgerci olması arasında %1 düzeyinde anlamlı bir ilişki söz konusudur.

Anahtar Kelimeler
Fast-Food, Tüketim Alışkanlığı, Öğrenci, Tokat İli

Abstract
Aim of this study was to investigate the fast-food consumption habits of students at Gaziosmanpasa University and factors affecting the consumption habits were determined by chi-square analyses. In addition, factor analysis was performed to obtain the students' thoughts on the location of fast-food consumption. The data obtained through questionnaires conducted with 297 students in April-May 2010 period were used. According to the survey results, most of the students (71,38%) consume fast-food and the percentage of fast-food consumption is higher in female students. The majority of fast-food consumption takes place at off-campus locations (the most preferred place is the döner shop). Order of precedence in selection of fast-food consumption place and döner shop, kebab shop and burger shop have significant at the 0,01% level.
website online online
most women cheat click husband cheated


Keywords
Fast-Food Consumption Habits, Student, Tokat Province

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri