2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessİlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında Medya Okuryazarlığı Eğitimi
(Media Literacy Education in the Life Studies Instructional Curriculum )

Author : Adnan ALTUN  Ebubekir ÇAKMAK  
Type : Copyright
Printing Year : 2013
Number : 4.1
Page : 237-254


Özet
Bu araştırmanın amacı, Hayat Bilgisi ve eşdeğeri olarak görülebilecek derslerde yaygın olarak vurgulanan medya okuryazarlığı konularının neler olduğunu belirlemek ve bu tespitlere dayalı olarak ülkemizde medya okuryazarlığının Hayat Bilgisi öğretim programlarıyla ilişkilendirilmesine yönelik öneriler sunmaktır. Bu araştırmanın amacına uygunluğuna göre nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yönteminden yararlanılmıştır. Veri analiz sürecinde ise içerik analizi yapılmıştır. Araştırmada yapılan içerik analizi sonucu, “Sağlık Eğitimi” ve “Sosyal Bilgiler” olmak üzere iki ayrı başlık altında sunulmuştur. Nihai olarak da içerik analizi sonuçlarından hareketle medya okuryazarlığı becerisi ülkemizdeki Hayat Bilgisiders programlarıyla aradisiplin olarak ilişkilendirilmiş ve “Hayat Bilgisi Dersi Medya Okuryazarlığı Aradisiplin Kazanımları” başlığıyla sunulmuştur.
how often do women cheat on their husbands reasons women cheat on their husbands read
how often do women cheat on their husbands reasons women cheat on their husbands read


Anahtar Kelimeler
Medya okuryazarlığı, Hayat Bilgisi öğretim programı, program ilişkilendirme, aradisiplin

Abstract
The aim of this study is to determine the subjects of media literacy taught widely in lessons of life studies and, based on the findings of these studies, to make suggestions regarding integration of media literacy subjects with life studies curricula in Turkey. The examples ofstandards in the levels of 1st, 2nd and 3rd grades have been examined and standards thought to be compatible with the contents of life studies course have been subjected to content analysis. The results of content analysis carried out during this study are presented under two separate headings, namely "Health Education" and "Social Studies". Finally, media literacy subjects have been integrated into the Life Studies Instructional Curriculum as “sub-discipline” based on the results of content analysis.

Keywords
Media literacy, Life Studies curriculum, curriculum integration, sub-discipline

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri