2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessAzerbaycan Dış Politikasını Belirleyen Öğeler ve Denge Politikasına Yansımaları
(Elements of Determining the Foreign Policy of Azerbaijan and the Effects of Azersaijan Balance Policy )

Author : Reha YILMAZ  Fatih Mehmet SAYIN  
Type : Copyright
Printing Year : 2013
Number : 1
Page : 23-42


Özet
Azerbaycan bağımsızlık sonrası dönemde birbirinden farklı özelliklere sahip üç dönem yaşamıştır. Bu dönemler kendi özelliklerini dış politikaya da yansıtmıştır. Ancak her üç dönemde de tarihi, ekonomik, jeo-stratejik, demografik, siyasi öğeler dış politikaya doğrudan etki etmiştir. Bu öğelerin etkisiyle küresel güçler bölgeye ilgi göstermiş ve Azerbaycan’la yakın ilişkiye girmenin yollarını aramıştır. Bu öğelerin etki oranına göre Azerbaycan dış politikası bazen Rusya’ya, bazen Batıya yönelmiş, bazen de bu güçler arasında denge kurmayı amaçlayan denge politikası şeklinde belirlenmiştir. Bu öğelerin dış politika üzerindeki etkisi ile devlet bazen ideolojiyi, bazen enerjiyi, bazen de başka bir unsuru dış politikanın ana öğesi yapmıştır.
website online online


Anahtar Kelimeler
Azerbaycan, dış politika öğeleri, denge politikası

Abstract
Azerbaijan has experienced three periods with different characteristics in the postindependence period. These periods reflected their properties in the foreign policy of the country. However, during each of the three periods, historical, economical, geo-political, demographic, and political elements have made a direct impact on foreign policy. The effect of these factors caused global powers sought to enter the region and make close relationship with Azerbaijan. According to the impact ratio of these elements, the foreign policy of Azerbaijan sometimes directed to West and Russia, sometimes towards the balance policy which aimed to establish balance between these policies. By the impact of these factors, sometimes ideology or energy, sometimes other elements has been made the main element of the foreign policy of the country by the state.
how often do women cheat on their husbands women that cheat read


Keywords
Azerbaijan, elements of foreign policy, balance policy

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri