2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessEDWARD DENISON ROSS BİBLİYOGRAFYASI (HAYATI VE ESERLERİ)
(THE BIBLIOGRAPHY OF EDWARD DENISON ROSS (HIS LIFE & WORKS) )

Author : Mehmet Turgut BERBERCAN    
Type : Copyright
Printing Year : 2013
Number : 1
Page : 61-76


Özet
Bu makalede, Büyük Britanya’nın önde gelen şarkiyatçılarından biri olan doğu dilleri ve edebiyatları uzmanı merhum Profesör Edward Denison Ross’un biyografisi ve bilim kariyeri boyunca oluşturduğu eserler hakkında çeşitli bilgiler verilmiş, telif ettiği veya oluşmasında yoğun emeğinin geçtiği eserlere ilişkin detaylı bir bibliyografya sunulmuştur. O’nun Doğu ve Batı medeniyetleri arasında kültürler arası diyalog ve bilim yoluyla kurulmaya çalışılan bağların kurucusu bir dil, kültür ve edebiyat araştırmacısı olarak dünyadaki Doğu bilimleri çalışmalarının gelişimindeki öncü ve örnek rolüne işaret edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Edward Denison Ross, bibliyografi, hayatı ve eserleri

Abstract
In this article, various information on the biography of the late professor Sir Edward Denison Ross who was one of the foremost specialist of the oriental languages & literatures in the Great Britain and the works he made through his scholarship career are issued. In addition, a bibliography is presented relating the works he made or in which contributed efforts. His leader and exemplary role as a language, culture and literature researcher in order to establish the connection between the East and West civilizations via the ways of science and intercultural dialogue for the improvement of the oriental studies in the world is pointed out.
website online online


Keywords
Edward Denison Ross, bibliography, his life & works

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri