2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessKüresel Ekonomik Kriz ve Etkileri: Tokat İli Merkez İlçe Gıda Sanayi Örneği
(Global Economic Crisis and Its Effects: A Case of Food Industry in Central District of Tokat Province )

Author : Murat SAYILI  , Mehmet UYANIK  
Type : Copyright
Printing Year : 2012
Number : 3.2
Page : 239


Özet
Bu çalışmada; 2007 yılında ABD’de ortaya çıkan, 2008 yılında dünyaya yayılan ve Türkiye ekonomisini de etkileyen küresel ekonomik krizin Tokat merkez ilçedeki gıda sanayi işletmeleri üzerindeki etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Veriler anket yoluyla Tokat ilinde gıda sektöründe faaliyet gösteren 54 sanayi işletmesinden elde edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre işletmelerin neredeyse tamamına yakınının ekonomik krizden az veya çok olumsuz yönde (siparişlerde azalma, kapasite kullanım oranları ve istihdam kapasitesinde düşüş gibi) etkilendikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Küresel Ekonomik Kriz, Gıda Sanayi, Türkiye

Abstract
The global economic crisis occurred in the US in 2007 and spread throughout the world and affected Turkey’s economy in 2008. The study aimed at determining effects of the global economic crisis on the food industry enterprises in the central district of Tokat. Data were collected from 54 food industry enterprises via survey. According to research findings; it was determined that nearly all enterprises were affected negatively (i.e. reduction in orders, as decline in capacity utilization rates and employment capacity) by economic crises more or less.
most women cheat marriage affairs husband cheated


Keywords
Global Economic Crisis, Food Industry, Turkey

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri