2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessÖrgütsel Etkililiğin Psikolojik Temelleri
(Psychological Foundations of Organizational Effectiveness )

Author : K. Funda NAYIR    
Type : Copyright
Printing Year : 2012
Number : 3.2
Page : 197


Özet
Bir örgütün etkili olabilmesinin, onun örgütsel amaçları gerçekleştirme derecesi ile doğru orantılı olduğunu söylemek mümkündür. Örgütler insanlardan oluşan sosyal sistemler oldukları için örgütsel amaçları gerçekleştirirken yöneticilerin, iş görenlerin ihtiyaçlarını ve isteklerini dikkate almaları önemlidir. İş görenin gereksinimlerinin istenen düzeyde karşılanmasının, iş görenin örgütün amaçlarına ulaşması için daha fazla katkıda bulunmasına neden olacağı söylenebilir. Bir başka deyişle iş görenin güdülenmesi örgütsel etkililiği arttıran bir faktördür. Bu nedenle örgüt yapısına uygun bir güdüleme tipinin kullanılması, örgütsel amaçları gerçekleştirme açısından önemlidir.
how often do women cheat on their husbands women that cheat read
most women cheat read husband cheated


Anahtar Kelimeler
Örgütsel etkililik, Güdüleme

Abstract
Organization’s effectiveness is directly related to its level of reaching the organizational objectives.  Since organizations are social systems composed of people, managers should consider the needs and desires of employees while performing the organizational goals. Meeting employee’s needs at the desired level may cause employees contributing more for the organization to achieve its objectives. In other words, motivation of employees is a leading factor increasing the effectiveness of an organization. For this reason, using a motivation style that is appropriate to the structure of the organization is important to achieve the organizational objectives.
how often do women cheat on their husbands reasons women cheat on their husbands read
most women cheat click husband cheated


Keywords
Organizational effectiveness, Motivation

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri