2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessXVII. Yüzyıl Divan Şairi Mülhimî ve Şehen-şeh-nâme-i Murâdî Mesnevisi
(The Seventeenth Century Divan Poet Mülhimî and His Mesnevi called Şehen-şeh-nâme-i Murâdî )

Author : Kadir ALPER    
Type : Copyright
Printing Year : 2012
Number : 3.2
Page : 143


Özet
Osmanlı Devletinin IV. Murâd döneminde yaşayan, XVII. yy. divan şâiri Mülhimî, resmî sultan şeh-nâmecileri silsilesinin son temsilcisi olarak bilinir. Bu yönüyle Türk edebiyat tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Şairin tarih konulu eserlerinin yanında Şehen-şeh-nâme-i Murâdî adlı mesnevisi hem Osmanlı döneminin sosyal-siyasal olaylarına ışık tutmakta hem de mesnevî dil ve üslubu bakımından önem arz etmektedir.
website online online


Anahtar Kelimeler
Mülhimî, Şehen-şâh-nâme, IV. Murâd, Mesnevî

Abstract
Mulhimî, who is a Divan poet and lived during the rule of Murad IV in the Ottoman Empire is known as the last representative of official sultan’s writters of şâh-nâme. From this point of view, he has an important role in Turkish literature. As well as his works related to history, his masnevi the name of which is Şehen-şeh-nâme-i Murâdî both sheds light on Ottoman’s social and political life and has importance by means of masnevi language and wording.
how often do women cheat on their husbands married woman wants cheat read


Keywords
Mülhimî, Şehen-şâh-nâme, IV. Murâd, Masnevî

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri