2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessÖzet


Uzaktan Eğitim Ortamlarında Sosyal Yazılım Kullanımının Kabulünü Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
Sosyal yazılımların özellikle genç nesiller arasındaki popülaritesi son yıllarda bu teknolojilerin eğitsel amaçlı kullanılabilirliğinin sorgulanmasına neden olmaktadır Bu çalışmanın amacı, uzaktan eğitim programlarında sosyal yazılımlara karşı öğrencilerin kullanım niyetlerini belirleyen faktörlerin belirlenmesidir. Sosyal yazılımların uzaktan eğitimde kabulüne ilişkin enstrümanların az olması nedeniyle, bu çalışmada yerleşik kuram yaklaşımı benimsenmiştir. 574 uzaktan eğitim öğrencisine eğitimlerinde eğitsel sosyal yazılım kullanımı ile ilgili olumlu ve olumsuz beklentilerini içeren iki açık-uçlu soru yöneltilmiştir. Cevaplar QDA Miner programı ile kodlanmış ve analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda uzaktan eğitim öğrencilerinin eğitsel sosyal yazılımları kullanma niyetlerini ortaya koymak adına, beklentileri ve endişeleri mevcut teknoloji kabul modelleri ile ilişkilendirilerek karma bir model önerisinde bulunulmuştur.
how often do women cheat on their husbands married woman wants cheat read


Anahtar Kelimeler
Uzaktan Eğitim, Eğitsel Sosyal Yazılım, Yerleşik Kuram, TKM

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri