2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessÖzet


Türkiye Siyonizmle Mücadele Derneği ve Faaliyetleri
Filistin'de bağımsız bir Yahudi devleti kurmak hedefiyle dünya siyasetine giren Siyonizm, Osmanlı Devleti'nden bu yana daima Türk kamuoyunun gündeminde olmuştur. 1948 yılında kurulan İsrail'in "Büyük İsrail" ve "Arz-ı mevud"a yönelik olarak takip ettiği emperyalist politika Siyonizm'in bir tehdit unsuru olarak varlığını koruduğunu göstermiştir. Türk kamuoyu, 1948'de başlayan Arap-İsrail Savaşları'yla birlikte Arap yanlısı fakat İsrail ve Siyonizm karşıtı bir tavır içinde olmuştur. İsrail'in 1967 Savaşı’ndan büyük toprak işgaliyle çıkması kamuoyunun özellikle milliyetçi muhafazakâr kesiminde infial yaratmıştır. 1968'de İzmir'de kurulan Türkiye Siyonizm'le Mücadele Derneği, Siyonizm'le mücadeleyi resmi bir boyuta getirmiş ve kamuoyunu Siyonizm'e karşı her yönüyle uyarma görevi edinmiştir. Siyonizm karşıtlığı kolaylıkla Yahudi aleyhtarlığına kayan dernek, Yahudiler arasında tepkiyle karşılanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Siyonizm, Yahudi aleyhtarlığı, İsrail, Fedai, Kemal Fedai Coşkuner.

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri