2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessÖzet


Yeni Medya ve Toplumsal İktidar Bağlamında Özne
Bu çalışmada, bireyin toplumsal özne olma konumunu pekiştiren yeni medya araçlarının bu süreçte nasıl bir toplumsal iktidar alanı açtığına odaklanılmıştır. Bu anlamda günümüzde son derece karmaşık biçimde gelişen iktidar biçiminin anlaşılması, bireyin yeni medya araçları ile kurduğu ilişkinin okunmasıyla mümkündür. Günümüzde yeni medya teknolojilerinin bireyi ağ metaforuyla birleştirirken, bireyselleştirmektedir. Küresel sürece eklemlerken atomize eden ve özgürleştirirken iktidar biçimlerine daha açık hale getirmektedir. Ayrıca kullanıcıları küresel ölçekte yeni iktidar formlarına karşı daha aşikâr hale getiren yeni durumun eleştirel bir perspektifle anlaşılması gerekmektedir. Yeni medya ve iktidar olma alanı açma biçimlerini eleştirel bir okumaya tabi tutacak çalışmamız dört temel iktidar alanı olan; teknolojik, siyasal, kültürel/ psiko-sosyal ve toplumsal iktidar tipleri, literatür taramasına dayalı betimleyici çözümleme yöntemi ile kuramsal düzeyde tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
iktidar, özne, yeni medya, sosyal medya

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri