2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessÖzet


Köy Sakinlerinin Gelecekten Beklentilerinde Köyün Yeri: Çankırı Ünür Köyü Örneği
20. yüzyılın başından itibaren Amerika’da gelişmeye başlayan kır sosyolojisi, Türkiye’de de önemli bir çalışma alanı olarak ortaya çıkmış ve özellikle 1930-80 arası dönemde çok sayıda alan araştırması yapılmıştır. 1980 sonrası dönemde, çalışmaların sayısı azalsa da bu alana yönelik ilgi devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, en genel haliyle Anadolu köylüsünün, içinde yaşadığı köyle kurduğu (ya da artık kuramadığı veya kopmak üzere olan) bağı betimlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için göç ve göçle ilişkili/ilişkilendirilebilecek konular öne çıkarılmış ve özellikle köylülerin, çocuklarının geleceği ile ilgili beklentilerinin ve evlilik çağındaki gençlerin eş tercihlerinin (yerleşim yeri değişkeni çerçevesinde), köy yerleşimi ve çiftçilikle olan bağın kuvvetine ilişkin veri sunabileceği düşünülmüştür.Alandan toplanan verilerin analizi, köyden dışarıya yoğun bir göç olduğunu ve daha da önemlisi köy halkının, çocuklarının geleceğine ilişkin beklentileri içerisinde bir üretim ve çalışma mekanı olarak köyün yer almadığını göstermiştir. Veriler araştırmacı ve bir grup sosyoloji bölümü öğrencisi tarafındanAralık 2014’deOrta Anadolu’nun küçük bir ili olan Çankırı’ya bağlı orta büyüklükte bir köy olan Ünür’de toplanmıştır. Köydeki hanelerin tamamına ulaşılmaya çalışılmış ve anket formları hane reisi veya eşine (eğer evde değillerse yaşça en büyük çocuğa), yüz yüze görüşme yoluyla uygulanmıştır. Toplam 235 katılımcıdan toplanmış olan veriler SPSS 21 istatistik paket programında değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kır/Köy Sosyolojisi, Köy, Köy Algısı, Göç, Çankırı

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri