2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessÖzet


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA YERİ TERCİHLERİ: HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
Barınma insanların temel gereksinimlerinin en önemlilerinden bir tanesidir. Bu gereksinim ailelerinden uzakta öğenim gören üniversite öğrencileri için biraz daha fazla öneme sahiptir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin barınma yeri tercihlerinin neye göre değişkenlik gösterdiği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksek Okulunda 2014-2015 öğretim yılında aktif ders kaydı yapmış öğrencilere uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçlarında, öğrencilerin barınma yeri tercihlerinde en önemli faktörün gelir unsuru olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu gelir kalemleri hem öğrencilerin, hem de aile bireylerinin aylık gelirlerinin olduğunu da elde edilen sonuçlarda görmekteyiz.

Anahtar Kelimeler
Üniversite öğrencileri, Barınma yeri tercihleri, Havza

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri