2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessÖzet


Eğitim ve Öğretmen
Bu çalışma ile günümüzde, eğitim, topluma olan etkileri, öğretmenlerin nitelikleri ve standartlarına ilişkin bilgilerin ortaya konması amaçlanmaktadır. Eğitimin toplumdaki etkisi ve öğretmenlerde bulunması gereken özellikleri belirleyerek Türkiye’de eğitim ve öğretmen nitelikleri sorununa bir ışık tutmaya çalışılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda dünyada benimsenen öğretmen nitelikleri ile ilgili kapsamlı çalışmalar ile Türkiye’deki durumla ilgili çalışmalar incelenerek durum açıklanmaya çalışılmaktadır. Çalışma; alanda var olan kaynaklardan seçilen kapsamlı araştırmalar sonucunda ortaya çıkmış rapor ve benzeri yayınların taranması yoluyla gerçekleştirilmiştir. Sonuçta; günümüzde eğitimden beklentiler ve öğretmenlerin taşıyacakları özellikler ile bunlar arasındaki ilişkiler ortaya çıkarılmış ve öneriler oluşturulmuştur.Bu çalışma ile eğitimin, toplum üzerindeki olumlu “istendik” etkilerinde, öğretmen niteliklerinin önemi vurgulanmak istenmiştir. Öğretmen nitelikleri konusunda, öğretmenin “eğitmen” rolü öncelikli olarak ele alınmıştır. Konu ile ilgili yapılan akademik çalışmalardan yola çıkarak sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak alanda var olan çalışmaların, araştırma ve raporların sonuçlarının değerlendirilmesi ve ortak paydaların birleştirilerek vurgulanması istenmiştir. Bu sonuç ile eğitim hedeflerine ulaşmak için öğretmenlerin sahip olması gereken nitelikler ortaya konulmuş ve öneriler oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Eğitim, Öğretmen, Eğitim Programı, Öğretmen Nitelikleri, Eğitimde Standartlar

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri