2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessÖzet


Orta Sınıfa Yönelik Konut Reklamlarının Göstergebilimsel Yöntemle Analizi
Bu çalışmada, son yıllarda toplumsal tabakalaşma tartışmalarında merkezi bir yer edinen orta sınıf meselesi ele alınarak; bunların konut tercihleri açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın birinci bölümü, orta sınıfın; kimlerden oluştuğu, kimleri içerdiği ve dışladığı, neler yapıp ettiği, nasıl düşündüğü üzerinde yoğunlaşırken, ikinci bölümde kentli orta sınıfa yönelik üretilen konutların özellikleri televizyon reklamlarının incelenmesi yoluyla belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın kuramsal kısmında, toplumsal tabakalaşma ve sınıf yazını; Marksist ve Weberci yaklaşımlar kapsamında değerlendirilmiş, orta sınıf, kuramsal ve kavramsal düzeyde tartışılmıştır. Son olarak ise, kentli orta sınıfın mekânsal tercihleri göstergebilimsel yöntemlerle ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Orta Sınıf, Yeni Orta Sınıf, Göstergebilim, Konut Reklamları, Marx, Weber.

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri