2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessÖzet


Ortaöğretim Dil ve Anlatım Ders Kitaplarının Çok-Yüzeyli Rasch Ölçme Modeliyle Analizi
Bu çalışmanın amacı Ortaöğretim Dil ve Anlatım ders kitaplarının çok-yüzeyli Rasch ölçme modeliyle analiz edilmesidir. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Elazığ il merkezinde 2013-2014 akademik yılda Anadolu Liselerinin 9, 10, 11 ve 12’nci Sınıf Dil ve Anlatım dersini okutan öğretmenlerden oluşmaktadır. Bu çalışma, 20 jüri ile 13 kriterin dört Dil ve Anlatım ders kitabını değerlendirmesine dayanmaktadır.Bunun için alanyazın taramasının ardından uzman görüşü alınarak 13 kriterden oluşan “Ders kitaplarını değerlendirme formu” oluşturulmuştur. Kapsam geçerlik oranlarına göre ölçüt olarak belirlenen maddelerin geçerlik indeksi 0,89 bulunmuştur. Araştırma bulgularına göre, 9’uncu sınıf ders kitabının yetersiz, kriterlerden en zor gerçekleşen maddenin “Item10” ve Jürilerden J12’nin ise en katı puanlayıcı oldukları gözlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, güçlük analizinde ayırma indeksi ve güvenirlik katsayısı için ulaşılan değerler, maddeler arasındaki uyumun iyi düzeyde olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Dil ve Anlatım Ders Kitapları, Rasch Modeli, Öğretmen Görüşleri

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri