2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessÖzet


KOBİ’lerin Kredi Değerliliğinin Ölçümünde Ortaya Çıkan Sorunlar: Çözüme Yönelik Bir Uygulama Örneği
“Küçük ve Orta Boy İşletmeler” olarak bilinen KOBİ’lerin genellikle düşük sermayelerle kurulmaları ve bu sebeple piyasadaki olumsuz hareketlere karşı daha kırılgan olmaları, kredi veren kuruluşlar tarafından yüksek riskli olarak değerlendirilmelerine sebep olmaktadır. Ayrıca KOBİ’lerin birçoğunun muhasebe kayıtlarındaki özensizlikler ve zaman zaman tutarsız mali verileri, kredi veren kuruluşlar tarafından kredi değerliliği ölçümünde sağlıklı değerlendirme yapılabilmesine engel olabilmektedir.Kredi ve finansman sağlama güçlükleri KOBİ’lerin en büyük ve en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Genellikle finansman taleplerinde bankaları kullanan KOBİ’ler, diğer finansman araçlarını ise göreceli olarak daha az tercih etmektedirler. Finansman taleplerini bankalardan karşılamak isteyen bu tip işletmelerin, öncelikli olarak ilgili kalitatif verilerini düzenli bir hale getirmeleri beklenmektedir. Belirtilen sorunların minimum seviyeye indirilerek KOBİ’lerin finansman kanallarına ulaşımlarının kolaylaştırılmasının ülke ekonomisi üzerinde olumlu etki yaratacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler
KOBİ, Kredi Derecelendirmesi, Banka Kredisi

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri