2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessÖzet


Tokat İlinde Orman Ürünleri Endüstrisinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri
Bu çalışmada; Tokat ilinde orman ürünleri endüstrisindeki işletmelerin mevcut durumları, sorunları ve çözüm önerileri ortaya konmuştur. Araştırmada; Kasım-2011 ile Şubat-2012 tarihleri arasında 83 adet işletme ile anket yapılmıştır. İşletmelerin önemli bir bölümü merkez ilçede olup şahıs işletmesidir. İşletmelerde ortalama 4,91 kişi çalışmaktadır ve bunların yaklaşık yarısı işçidir. İşletmelerin %77,11’i atölye şeklinde üretim yapmaktadır ve daha çok mobilya üretilmektedir.Yıllık kapasite kullanımı ortalaması %57,83’tür. İşletmelerin yaklaşık yarısı üretimde yeni teknolojileri kullanmaktadırlar. İşletmelerin %95’i ürünlerini kendileri pazarlamaktadır. İşletmelerin yerel ve merkezi yönetim ile birlikte bağlı oldukları üst kuruluşlarından önemli beklentileri bulunmaktadır. İşletmelerin çoğunluğunun kalifiye eleman bulma, yerli hammadde temini, düşük kapasite kullanımı, teknoloji talep ve finansman yetersizliği, enerji maliyetinin yüksekliği gibi birçok problemler bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Orman Ürünleri Sanayi, Mobilya, Tokat İli

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri