2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessÖzet


Cebir Eğitimi Almayan Öğrenciler Problem Çözümlerinde Denklemleri Kullanabiliyorlar mı?
Bu araştırmanın amacı, cebir eğitimi almamış öğrencilerin problem çözerken denklemleri kullanıp kullanamadıklarını araştırmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması yöntemi uygulanmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak Bolu ilinin sosyo-ekonomik düzeyi orta seviyede olan bir ilçesindeki bir ilköğretim okulunun 5. sınıflarından 4’ü kız, 4’ü erkek olmak üzere 8 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Verilerin toplanması için araştırmacılar tarafından doğru orantı, ters orantı, lineer ilişki ve üslü sayı konularını içeren birer tane sorudan oluşan 4 soruluk bir test hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin sorularda verilen sayısal durumlarda ters orantı hariç sorun yaşamadıkları, verdikleri cevapları sözel olarak açıklayabildikleri bulunmuştur. Ayrıca cebir eğitimi almamış bu öğrencilerin verilen sorularla ilgili denklemler kurabildikleri ve farklı sayısal durumlar için bu denklemleri kullanabildikleri ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Doğru-ters orantı, lineer ilişki, üslü sayılar, cebir öncesi, denklemler

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri