2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessÖzet


Örgütsel Ölüm: Adaptasyon Teorileri Bağlamında Bir Değerlendirme
Bu çalışmanın amacı, örgütsel ölüm olgusunun örgütlerin çevre ile ilişkilerini irdeleyen adaptasyon teorilerinin söylemleri içindeki yerini tartışmaktır. Bunun yanı sıra adaptasyon teorileri kapsamında örgütleri ölüme götürecek açık veya örtülü nedenler hakkında bir çıkarsama yapmak da çalışmamızın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Bu bağlamda adaptasyon teorileri arasında yer alan örgütsel ekoloji, kaynak bağımlılığı, kurumsal kuram, yapısal koşul bağımlılık ve işlem maliyeti teorilerinin örgütsel ölüm olgusunu ele alış biçimleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda örgütleri ölüme götürecek nedenlerin kuramların temel varsayımları çerçevesinde çeşitlilik gösterdiği tespit edilmiştir. Bir diğer ifadeyle her kuramın örgütler için uzun yaşamı sağlayacak dayanakların neler olabileceği konusunda kuramsal farklılıklardan kaynaklanan değişik söylemlere sahip olduğunu söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler
Örgütsel Çöküş, Örgütsel Ölüm, Çevre, Adaptasyon Teorileri.

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri