2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessÖzet


Türkiyedeki Vakıf Üniversitelerinin Eğitim Faaliyetlerinin Mevcut Durumunun Araştırılması
Bu çalışmada vakıf üniversiteleri stratejik planlarında yer alan mevcut durum analizleri, eğitim-öğretim faaliyetleri esas alınarak analiz edilmiş, vakıf üniversitelerinin bu alanda mevcut durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Teorik bölümünde üniversitelerde stratejik planlamanın önemine vurgu yapılmış, Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin mevcut durumu anlatılmıştır. Vakıf üniversitelerinin stratejik planlarına ulaşılarak, planlarda yer alan “mevcut durum analizi” bölümleri, nitel analiz kapsamında doküman incelemesine göre ele alınmıştır. Örneklem seçilen vakıf üniversitelerinin eğitim-öğretim faaliyetleri güçlü yönleri; “eğitim uygulamaları çeşitliliği, İngilizce eğitim, eğitimi veren personel özellikleri, öğrenci-akademisyen iletişimi” yönünde çıkmıştır.Zayıf yönler “tanıtım faaliyetleri yetersizliği; insan kaynağı, bilgi kaynağı, teknoloji ve fiziksel alan yetersizliği”dir. Üniversitelerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde fırsat olarak gördükleri alanlar “yükseköğretime artan talep, yaşam boyu öğrenmenin yaygınlaşması, Türkiye’nin genç nüfus yapısı, iş dünyasının nitelikli işgücü ihtiyacı, mesleki eğitimin artan önemi, yabancı dilde eğitim ihtiyacı, yeni açılan bölüm ve programlar”dır. Tehdit unsurları ise “yeni kurulan üniversitelerin varlığı, üniversite sayısındaki artış, rekabet ortamı, nitelikli öğrencilerin devlet üniversitelerini tercihi”dir.

Anahtar Kelimeler
Stratejik Planlama, Mevcut Durum Analizi, Vakıf Üniversiteleri

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri