2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessÖzet


Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
Bu çalışmada harmanlanmış öğrenmeyle ilgili birbirinden bağımsız olarak son 5 yılda gerçekleştirilmiş deneysel çalışmaların öğrencilerin akademik başarısına etkisinin ne olduğu meta-analiz yöntemiyle araştırılmıştır.Bu bağlamda Google Scholar arama motorundan ve YÖK Ulusal Tez Merkezinden ilgili araştırmalar taranmıştır. Ulaşılan 55 (29 makale, 26 tez) adet çalışma arasından özellikle öntest-sontest uygulanan ve gruplar arasında karşılaştırma yapılan deneysel çalışmalar (3 makale, 6 tez) meta-analiz için seçilmiştir. Çalışmanın analizinde Thalheimer ve Cook (2002) tarafından yapılan düzey sınıflamasında harmanlanmış öğrenme ortamlarının akademik başarıya olan etki büyüklüğü 0.6642 şeklinde bulunarak bu değerin orta düzeyde bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Analizler sonucunda harmanlanmış öğrenme ortamlarının geleneksel öğrenme ortamlarına göre öğrencilerin akademik başarıları üzerinde daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
website click online


Anahtar Kelimeler
Harmanlanmış Öğrenme, Akademik Başarı, Öğrenci, Geleneksel Öğrenme, Meta-Analiz, Etki Büyüklüğü

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri