2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessÖzet


Valentina Nikolaevna Tugucekova ve Hakas Şamanizmi Hakkındaki Araştırmaları
“Hakas Dil, Edebiyat ve Tarih Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü”nün bugünkü müdürü Valentina Nikolaevna Tugucekova, gerek Sibirya gerekse Hakas kültür ve tarihi üzerine yaptığı çok sayıda çalışmalarla dikkat çeken bir bilim adamıdır.Ancak onun, “Hakas şamanizmi” ile ilgili olarak da ortaya koyduğu çalışmalar bulunmaktadır. Bundan dolayı makalede bu bilim adamının biyografisi ve “Hakas şamanizmi” üzerine yaptığı araştırmalardan bahsedilmiştir. Makalede ayrıca “Hakas Dil, Edebiyat ve Tarih Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü” kısaca tanıtılmıştır. Bu kurum hem Hakas Türklerinin tarih, dil, kültür, etnografya, arkeoloji ve edebiyatı hem de Türkoloji ile ilgili araştırmalar yapan bir kurumdur. Onun akademik ve idari yapısı, diğer bilimsel kurumlar olan üniversitelerden farklıdır. Her yıl gerek ilmî araştırmaların neticesini gerekse vaat edilen çalışma planına ne kadar riayet edildiği yıllık raporlarla ortaya konulmak zorundadır. Bundan dolayı kurumda çalışan bilim adamlarının her yıl belirli sayıda monografi, makale ve bildiri hazırlamaları gerekmektedir. Kısaca bu yazıda önce Hakasların sosyal, kültürel vs. meselelerini araştıran enstitü, daha sonra ise bu enstitünün müdürü ve onun “Hakas şamanizmi” hakkındaki araştırmaları geniş bir şekilde ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Valentina Nikolaevna Tugucekova, Hakasya, Şamanizm, Kültür.

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri