2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessÖzet


ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında İndekslenen Çankırı Karatekin Üniversitesi Yayınların Analizi
Son yıllarda açılan vakıf ve devlet üniversiteleri ile beraber ülkemizdeki üniversite sayısı 170’e ulaşmıştır (YÖK, 2013). Üniversite sayısının artması ile yenilik ve yaratıcılığın gelişmesi kadar üretkenliğin de artması beklenmektedir. Üniversitelerin üretkenlik göstergelerinden biri de yayın sayılarıdır. Bu kapsamda çalışmanın amacı, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Ulusal Veri Tabanlarından, Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanını (SBVT) kullanarak, 2007 yılında kurulan Çankırı Karatekin Üniversitesinin ilgili alandaki yayın etkinliğini değerlendirmektir.İlgili veri tabanında Çankırı Karatekin Üniversitesi adresi ile yazılmış olan 74 adet yayın tespit edilerek analiz edilmiştir. Çalışmanın sonunda ilgili yayınlar üzerinden yıl bazında yayın üretkenliği ve işbirliği katsayısı tespit edilmiş ayrıca ilgili alanda en üretken fakülte, en üretken bölüm ve en üretken yazarlar ile en çok yayın yapılan dergiler belirlenmiştir.
most women cheat marriage affairs husband cheated


Anahtar Kelimeler
ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yayın Üretkenliği

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri